Obračun zarada i drugih ličnih primanja

Osnova informacija u ovom pregledu su oznake vrste prihoda navedene u Katalogu vrste prihoda kao sastavnom delu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014, 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018 i 96/2019.) i oznake OVD iz Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Sl. glasnik RS”, br. 14/2016).

U pregledu se poziva na odredbe:

Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br.24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – Odluka US RS, 93/2012, 114/2012 – Odluka US RS, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019. Vidi: Usklađene dinarske neoporezive iznose: 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019 i 5/2020);

– Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – drugi zakon, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019. Vidi: Usklađene dinarske iznose – 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019 i 5/2020);

– Pravilnika o mesečnom iznosu prihoda za sticanje svojstva osiguranog lica („Sl. glasnik RS”, br.112/2006 i 5/2009);

– Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019);

– Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US RS i 113/2017; vidi autentično tumačenje – 95/2018; vidi Zaključak US RS – 22/2011; vidi Odluku US RS – 79/2011).

Podaci

KATALOG ISPLATIOCA PRIHODA

KATALOG PRIMALACA PRIHODA

TIPOVI IDENTIFIKACIONOG BROJA PRIMALACA PRIHODA

KATALOG TIPOVA BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA

KATALOG PORESKIH OLAKŠICA

KATALOG VRSTE PRIHODA

VRSTE PRIJAVE

MINIMALNA I MAKSIMALNA OSNOVICA DOPRINOSA

PREGLED NEOPOREZOVANIH IZNOSA

GARANTOVANA MINIMALNA ZARADA

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA

Poreske prijave PPP-PD sa olakšicom OL 23 i OL 25 

Prihodi iz radnog odnosa

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade (101 0 00)

Prihodi od izdavanja nepokretnosti (405,406 i 407)

Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (501, 502)

Ugovor o delu (601, 602, 603)

Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)