Katalog poreskih olakšica

Označavaju da li poslodavac za određeno zaposleno lice koristi ili ne neku od olakšica propisanih

  • Zakonom o porezu na dohodak građana i
  • Zakonom o doprinosima za obavezno 84/04,…,47/13)

odnosno subvenciju za zapošljavanje po

  • Uredbi o podsticanju zapošljavanja (“Sl. glasnik RS, br. 32/11 i 34/11 – u daljem tekstu: Uredba)
OZNAKAOPIS
00Bez poreske olakšice/subvencije
01Poreska olakšica za zapošljavanje pripravnika mlađeg od 30 godina
02Poreska olakšica za zapošljavanje lica mlađeg od 30 godina
03Poreska olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom
04Poreska olakšica za zapošljavanje lica starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina
05Poreska olakšica za zapošljavanje lica starijeg od 50 godina
06Subvencija za zapošljavanje lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina po Uredbi
07Subvencija za zapošljavanje lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina po Uredbi