Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade (101 0 00)

Ova vrsta prihoda (100) se isplaćuje za zarade zaposlenih bez beneficiranog radnog staža (0) i bez subvencija (00)

Doprinosi

Osnovica za obračun doprinosa je bruto zarada (ne niža od najniže osnovice od 28,402 din. i ne viša od najviše osnovice od 405,750 din.)

Stope doprinosa na teret zaposlenog:

 • PIO 14%
 • Zdravstveno 5,15%
 • Nezaposlenost 0,75%

Stope doprinosa na teret poslodavca:

 • PIO 11,5%
 • Zdravstveno 5,15%
 • Nezaposlenost 0%

Porez

Osnovica za obračun poreza je bruto zarada umanjena za neoporezovani iznos zarade od 18,300 din.
Poreska stopa koja se koristi u obračunu zarada je 10%.

Primaoci prihoda

Predviđeni primaoci prihoda:

 • Zaposleni (01)
 • Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu (02)
 • Vojni osiguranik (08)
 • Penzioner po osnovu zaposlenosti (09)
 • Penzioner po osnovu samostalne delatnosti (10)
 • Vojni penzioner (12)
 • Poljoprivredni penzioner (13)

Isplatioci prihoda

Predviđeni isplatioci prihoda:

 • Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta (1)
 • Pravno lice koje se finansira iz budžeta (2)
 • Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica (3)
 • Preduzetnik (4)
 • Fizičko lice (5)
 • Vojska Republike Srbije (6)
 • Nosilac poljoprivrednog gazdinstva (7)

Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)