Ugovor o delu (601, 602 i 603)

Ova vrsta prihoda se isplaćuje za druge prihode i to po osnovu:
– ugovora o delu;
– ugovora o trgovinskom zastupanju;
– primanja članova organa uprave pravnog lica;
– naknada poslanicima i odbornicima;
– naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda;
– primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača;

Ako je primaoc prihoda osigurano lice (sve oznake sem oznake 5), koristi se šifra vrste prihoda (ŠVP)601.

Ako primaoc prihoda nije osigurano lice (oznaka 5), koristi se šifra vrste prihoda (ŠVP) 602.

Ako je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine doprinosi plaćeni na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, koristi se šifra vrste prihoda (ŠVP) 603.

Doprinosi

Osnovica za obračun doprinosa je bruto zarada (ne niža od najniže osnovice od 28,402 din. i ne viša od najviše osnovice od 405,750 din.)

Šifre 601 i 602 obračunavaju doprinos za PIO

 • PIO 25.50%

Šifra 602 takođe obračunava doprinos za zdravstvo

 • Zdravstveno 10,30%

Šifra 603 ne obračunava nikakve doprinose.

Porez

Osnovica za obračun poreza je bruto zarada umanjena za 20% (priznati normirani troškovi).
Poreska stopa koja se koristi u obračunu zarada je 20%.

Primaoci prihoda

Predviđeni primaoci prihoda za ŠVP 601 i 603:

 • Zaposleni (01)
 • Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu (02)
 • Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti (03)
 • Lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti (04)
 • Nerezident (06)
 • Invalidno lice (07)
 • Vojni osiguranik (08)
 • Penzioner po osnovu zaposlenosti (09)
 • Penzioner po osnovu samostalne delatnosti (10)
 • Lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa (11)
 • Vojni penzioner (12)
 • Poljoprivredni penzioner (13)

Predviđeni primaoci prihoda za ŠVP 602:

 • Lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05)

Isplatioci prihoda

Predviđeni isplatioci prihoda:

 • Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta (1)
 • Pravno lice koje se finansira iz budžeta (2)
 • Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica (3)
 • Preduzetnik (4)
 • Vojska Republike Srbije (6)

Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)