Tipovi identifikacionih brojeva

Svaki primalac prihoda se u poreskoj prijavi mora identifikovati na jedan od sledeććih načina:

OznakaTip identifikacionog broja
1JMBG
2Izbeglička legitimacija
3Pasoš
4Posebna oznaka za slučajeve odobrene od PU
5Ostalo

Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)