Katalog primaoca prihoda

OZNAKAVRSTA PRIMAOCA
01Zaposleni
02Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu
03Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti, uključujući i samostalne umetnike
04Lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti
05Lice koje nije osigurano po drugom osnovu
06Nerezident
07Invalidno lice
08Vojni osiguranik
09Penzioner po osnovu zaposlenosti
10Penzioner po osnovu samostalne delatnosti
11Lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i ne plaćuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
12Vojni penzioner
13Poljoprivredni penzioner