Pregled neoporezovanih iznosa

Pregled je po Zakonu o porezu na dohodak građana za period od 1.2.2023 do 31.1.2024 godine

Usklađeni neoporezivi iznosi u čl. 9. st. 1

OPISNeopor. iznos
Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9)70,696
Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)30.967
Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)10,100
Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)5,423
Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)13,420
Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija  – tačka 31)103,225

Usklađeni neoporezivi iznosi u čl. 15. st. 2,4 i 5

OPISNeopor. iznos
Neoporezivi iznos zarade 18,300

Usklađeni neoporezivi iznosi u čl. 18. st. 1

OPISNeopor. iznos
 Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)4,040
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)2,425
Naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)7,071
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)40,399
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)10,100
Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)20,198
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a)70,696

Usklađeni neoporezivi iznosi u čl. 21a. st. 2

OPISNeopor. iznos
 Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 6,062

Usklađeni neoporezivi iznosi u čl. 83. st. 4

OPISNeopor. iznos
 Pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1103,225

Usklađeni neoporezivi iznosi u čl. 85. st. 1

OPISNeopor. iznos
Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11)13,420

Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini su objavljeni u „Sl. glasniku RS“, br. 6/2021, a stupaju na snagu 1. februara 2021. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) primenjuju od 1.1.2021. godine.

Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)