Minimalna zarada

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17, 95/18 – dr. propis) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2021. godine iznosi 183,93 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 116/20 od 16. septembra 2020. godine.

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času – netoMinimalna neto zaradaMinimalna bruto zarada
Januar21168183,9330.900,2441.469,67
Februar20160183,9329.428,8039.370,61
Mart23184183,9333.843,1245.667,79
April22176183,9332.371,6843.568,73
Maj21168183,9330.900,2441.469,67
Jun22176183,9332.371,6843.568,73
Jul22176183,9332.371,6843.568,73
Avgust22176183,9332.371,6843.568,73
Septembar22176183,9332.371,6843.568,73
Oktobar21168183,9330.900,2441.469,67
Novembar22176183,9332.371,6843.568,73
Decembar23184183,9333.843,1245.667,79