Avansno plaćanje i fiskalizacija

Novi fiskalizacioni model podržava izdavanje avansnih računa u maloprodaji putem ESIR-a („nove fiskalne kase“) kroz nekoliko jednostavnih propisanih koraka

Avans – Prodaja račun

Prvi korak je izdavanje avansnog računa, kojim se potvrđuje da ste primili avansnu uplatu od kupca.

Kod unošenja ovog tipa računa, potrebno je da unesete jedan od specijalno namenjenih proizvoda za tu namenu

NAZIV ARTIKLATARIFAKOLIČINAJEDINIČNA CENA
10:avansЂ1Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% – po opštoj stopi
11:avansЕ1Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% – po posebnoj stopi
12:avansГ1Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV – 0%
13:avansА1Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a – 0%

Prva avansna uplata

Na primer, recimo da želite da registrujete na svojoj kasi prvu avansnu uplatu od 1.750.000 din gde je 1.500.000 po opštoj stopi a 250.000 po posebnoj stopi

Nekoliko bitnih komentara u vezi ovog prvog avansnog računa:

 • Sadrži oznaku kupca (preduzeće sa PIB-om 123456789)
 • Ne sadrži nikakv referentni broj
 • Brojač računa ima na kraju oznaku АП
 • Ispod oznake kraja fiskalnog računa, ako to kupac zahteva, se mogu upisati artikli koji su predmet avansnih plaćanja.

Naredna avansna uplata

U slučajevima kad se vrše nekoliko avansnih uplata, za svaku avansnu uplatu je potrebno izdati fiskalni račun tipa „AVANS PRODAJA“

Na primer, recimo da je nakon izvršene uplate prvog avansa, sledećeg meseca kupac uplatio još jednu identičnu ratu.

U ovim slučaju – druge uvansne, obavezno se unosi kao referentni broj vrednost „PFR broj računa“ sa prvog avansnog računa. Kada bi bilo trećeg avansnog računa, na njemu bi pisao kao referentni broj PFR broj računa drugog avansnog računa itd.

Prodaja avansno uplaćene robe

Nakon uplaćenih avansa, kupac je spreman da preuzme robu koju je plaćao avansno i potrebno je u to ime da izdate DVA računa:

 1. Račun tipa „Avans Refundacija“
 2. Račun tipa „Promet Prodaja“

Avans Refundacija

Uloga ovog računa je da objedini i sumira sve prethodne zasebne avansne uplate.

Kod izdavanja „Avans-Refundacija“ računa unosi se obavezno kao referentni broj broj poslednjeg računa Avans-Prodaja.

Stavke na ovom fiskalnom računu su sve stavke sa prethodnih zasebnih avansnih računa u ukupnom zbirnom iznosu.

Ovaj Avans – Refundacija račun se NE DAJE kupcu.

Promet Prodaja

Nakon urađenog računa „Avans – Refundacija“ prelazi se na poslednji korak, kreira se prodajni račun tipa „Promet Prodaja“.

Kao referentni broj na ovom računu se unosi PFR broj prethodno kreiranog računa tipa „Avans Refundacija“.

Jedino u slučaju ovog prometnog računa, se polje za reklamu ispod naslovne linije koje obeležava kraj fiskalnog računa obavezno popunjava tekstom „Poslednji avansni račun “ + PFR BROJ i datum računa zadnje avansne uplate. Obratite pažnju da taj broj nije PFR broj avansne refundacije već poslednje avansne uplate koja je prethodila refundaciji.

Na ovom računu se upisuju artikli koji se kupuju po punoj ceni koja se u zbirnom delu računa oduzima od avansno uplaćenog iznosa.

Izvori informacija

Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a

Primeri računa u specijalnim slučajevima – avansno plaćanje

Refundacija fiskalnog računa

Погледајте оригиналну слику

Refundacija je termin kojim se u sdokumentaciji Data Tech International preduzeća (kojem je Poreska uprava poverila implementaciju ove nove fiskalizacije) označava tip transakcije kada se prethodo izdati račun poništava ili stornira ili kada se vrši povraćaj kupcu.

Kako se refundira fiskalni račun?

Obavezni podaci za sve tipove refundacija

S obzirom da se refundira/stornira/poništava prethodno izdat račun, neophodno je poslati broj računa koji se poništava. Taj se broj naziva Referentnim brojem i odštampan je na dnu fiskalnog računa iznad QR koda (obično nazvan PFR broj).

Pored PFR broja, da bi refundirali račun neophodno je poslati i PFR vreme koje je vreme kada je račun koji se refundira kreiran – prikazan takođe na dnu računa iznad QR koda. Ova vrednost je suštinski nepotrebna jer kad se pošalje referentni broj time se jednoznačno određuje fiskalni račun i samim tim i njegovo vreme kad je kreiran tako da se verovatno ovo šalje da bi se olakšalo programerima fiskalizacionog servisa da ne moraju da rade to očitavanje sami.

Ova dva podatka su obavezna u svim slučajevima refundacije.

Refundacija prometa

Tipičan primer fiskalnog računa je kad se izda BEZ oznake kupca.

Na primer, u prodavnici fizičko lice kupi koka kolu i hleb i plati na kasi – dobiće „normalan“ fiskalni račun bez oznake kupca.

image.png
Promet prodaja – fiskalni račun bez oznake kupca

Da bi ste refundirali ovaj račun u potpunosti, nisu potrebne nikakvi dodatni podaci sem referentnog broja i datuma.

Zato račun refundacije prometa bez oznake kupca ne sadrži oznaku kupca.

image.png
Refundacija prometa prodaje – bez oznake kupca

Pored prodajnog računa i svi ostali tipovi dokumenata (avans, predračun, obuka, kopija) kada su bez oznake kupca se identično storniraju kao što je navedeno.

NAKANDNA DOPUNA ČLANKA (25.5.2022)

Na bazi diskusije u komentarima ovog članka, saznali smo od firme koja je išla kroz sertifikaciju da ovo nije tačno.

Naime, oni su kod sertifikacije svog ESIR-a protumačili isto proces refundacije računa bez oznake i čak su i pitali za tumačenje sertifikaciono telo i dobili odgovor kojim se potvrđuje ovaj stav. Ipak, nakon što su predali na sertifikaciju ESIR koji je u skladu sa ovim, nakon nedelju dana je esir sertifikacija bila odbijena sa razlogom da se ipak i u ovom slučaju štampa oznaka kupca.

Drugim rečima, sertifikaciono telo se nije složilo sa sopstvenim mišljenjem i sopstvenim primerima na sopstvenom sajtu i pozvalo se na mišljenje koje nigde nije specificirano.

Ali dobro, nije ovako nešto ni prvi ni poslednji put da se desi u Srbiji.

Ako lutka hoće zeca, lutka će dobiti zeca – PIB prodavca kao znaka kupca u ovom slučaju.

Refundacija prometa sa oznakom kupca

Fiskalni račun prodaje se može izdati sa oznakom kupca.

Na primer, ako se kao oznaka kupca unese 10:108191192 to znači da je fiskalni račun izdat pravnom licu Nivatech doo i kao takav vrši funkciju MP računa.

Takav fiskalni račun sadrži u sebi jasno istaknutu oznaku kupca.

Kada se takav račun refundira, pored obaveznih ref. broja i datuma, potrebno je prilikom refundacije poslati i oznaku kupca.

Ta oznaka kupca ima različitu vrednost u zavisnosti od toga da li je došlo do plaćanja ili ne.

Refundacija računa prodaje sa oznakom kupca – bez povraćaja plaćanja

U slučaju kada nije došlo do plaćanja kupca (tipično kada se radi „brza ispravka“ upravo unesenog računa) kao oznaka kupca se ne unosi oznaka kupca koja je uneta na račun prodaje. Umesto te oznake unosi se PIB preduzeća koje je izdalo račun.
Više informacija o ovom tipu refundacije – pročitajte ovde.

Refundacija računa prodaje sa oznakom kupca – sa povraćajem plaćanja

U slučaju kad je došlo do plaćanja kupca i kada proces refundacije uključuje povraćaj uplaćenog novca kupcu, kao oznaka kupca na računu refundacije se unosi oznaka kupca koja se nalazi na računu koji se stornira.

Više informacija o ovom tipu refundacije – pročitajte ovde

Kako da refundiram samo deo fiskalnog računa?

Na osnovu specifikacije za testiranje refundacije u slučaju greške, stornira se uvek ceo račun sa svim stavkama tako da je nemoguće refundirati u slučaju greške samo deo fiskalnog računa. Ovo ograničenje je zaista začuđujuće za nas, ali je propisano kao uslov sertifikacije ESIR aplikacije tako da „to je što je“

Nasuprot tome, svaki izdati fiskalni račun sa povraćajem novca možete da stornirate/refundirate u potpunosti (ceo račun) ili samo određene stavke tog računa.

Suštinski govoreći, fiskalizacioni servis ne pravi razliku između ta dva oblika već u svakom slučaju jednostavno zahteva da se tokom refundacije/storniranja računa uvek pošalje lista stavki računa koje se storniraju.

Kada storniramo ceo friskalni račun, šaljemo sve stavke fiskalnog računa koji se refundira, a kad storniramo delimično račun samo stavke koje se storniraju.

Pored toga što možemo da storniramo u celosti bilo koju stavku izdatog računa, možemo takođe i da ih samo korigujemo količinski bez brisanja cele stavke.

Evo kako to izgleda na primeru Allegra POS aplikacije.

Allegra POS – delimična refundacija

Šta sve može da se refundira?


Svi tipovi fiskalnog računa se mogu refundirati: PROMET, AVANS, PREDRAČUN, KOPIJA i OBUKA.
Refundiranje dokumenata predračuna, kopije i obuke nas malo začuđuje jer oni sami nemaju nikakv poreski efekt pa je i njihovo storniranje besmisleno u tom pogledu, ali možda je bilo jednostavnije da sve može da se stornira.

Primeri refundiranih fiskalnih računa

Tehnička dokumentacija za ručno testiranje ESIR proizvoda sadrži sledeće primere refundacije:

 • Promet Refundacija
 • Promet Refundacija sa identifikacijom kupca
 • Kopija Refundacija
 • Kopija Refundacija sa identifikacijom kupca
 • Obuka refundacija
 • Obuka Refundacija sa identifikacijom kupca
 • Avans Refundacija
 • Avans Refundacija sa identifikacijom kupca
 • Predračun Refundacija
 • Predračun Refundacija sa identifikacijom kupca
Promet Refundacija
image.png
Promet Refundacija sa identifikacijom kupca
image.png
Kopija refundacija
image.png
Kopija Refundacija sa identifikacijom kupca
image.png
Obuka refundacija
image.png
Obuka Refundacija sa identifikacijom kupca
image.png
Avans Refundacija
image.png
Avans Refundacija sa identifikacijom kupca
image.png
Predračun Refundacija
image.png
Predračun Refundacija sa identifikacijom kupca
image.png
Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)