Prihod od izdavanja nepokretnosti (405, 406, 407)

Ova vrsta prihoda se odnosi na prihode od davanja u zakup nepokretnosti preduzećima, od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima.

U slučaju da se radi o prihodu od davanja u zakup nepokretnosti preduzećima koristi se ŠVP 405.

U slučaju da se radi o prihodu od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje 50% normiranih troškova – koristi se ŠVP 406.

U slučaju da se radi o prihodu od izdavanja nepokretnosti, kao i prihodu od iznajmljivanja stanova, soba i
postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje stvarnih troškova – koristi se ŠVP 407.

Doprinosi

Šifre 405, 406 i 407 ne obračunavaju nikakve doprinose.

Porez

Poreska stopa koja se koristi u obračunu poreza je 20%.

Osnovica za obračun poreza je bruto zarada umanjena za:

 • 25% (priznati normirani troškovi) / ŠVP 405.
 • 50% (priznati normirani troškovi) / ŠVP 406.
 • apsolutni iznos stvarnih troškova / ŠVP 407

Primaoci prihoda

Predviđeni primaoci prihoda za ŠVP 405, 406 i 407:

 • Zaposleni (01)
 • Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu (02)
 • Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti (03)
 • Lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti (04)
 • Nerezident (06)
 • Invalidno lice (07)
 • Vojni osiguranik (08)
 • Penzioner po osnovu zaposlenosti (09)
 • Penzioner po osnovu samostalne delatnosti (10)
 • Lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa (11)
 • Vojni penzioner (12)
 • Poljoprivredni penzioner (13)

Isplatioci prihoda

Predviđeni isplatioci prihoda:

 • Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta (1)
 • Pravno lice koje se finansira iz budžeta (2)
 • Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica (3)
 • Preduzetnik (4)
 • Vojska Republike Srbije (6)