Katalog beneficiranog radnog staža

OZNAKATIP BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA
0Bez beneficiranog staža
1Beneficirani staž – efektivnih 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža osiguranja
2Beneficirani staž – efektivnih 12 meseci rada računa kao 15 meseci staža osiguranja
3Beneficirani staž – efektivnih 12 meseci rada računa kao 16 meseci staža osiguranja
4Beneficirani staž – efektivnih 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža osiguranja