Katalog identifikatora primaoca prihoda

OZNAKAVRSTA IDENTIFIKATORA
1JMBG
2Izbeglička legitimacija
3Pasoš
4Posebna oznaka za slučajeve odobrene od PU
9Ostalo