Knjigovodstveni programi i verziranje

Knjigovodstveni programi i verziranje

Neil Davidson (u svojoj briljantnoj Don’t just roll the dice knjizi) i Joel Spolsky (u svom briljantnom “Kamile i gumene patkice”  članku iz 2004.-te godine), kao jedan od načina maksimizacije profita putem cenovne politike navode verziranje kao vid stratifikacije proizvoda u nekoliko grupa sa ciljem zahvatanja dodatnih korisnika uz maksimizaciju profita.

Verziranje – šta?

Pera, Mika, Zika i DjoleRecimo da ste autor poslovne aplikacije i da ste izvršili tržišno istraživanje anketirajući četiri korisnika (Peru, Miku, Žiku i Đoleta – slika s desne strane) o tome koliko su spremni da plate za vaš poslovni softver.

Evo rezultata tog egzaktnog naučnog istraživanja :

 • po ceni od 0 evra program bi koristili svi.
  Ukupan prihod u ovom slučaju je 0 evra.
 • po ceni od 150 evra program bi koristili Pera, Mika i Žika. Ukupan prihod 450 еvra /3 x 150evra/
 • po ceni od 400 evra program bi koristili Mika i Žika.
  Ukupan prihod 800 evra. /2 x 400 evra/
 • Po ceni od 600 evra program bi koristio samo Žika. Ukupan prihod 600 evra / 1 x 600 evra/
 • Po ceni od 1000 evra niko ne želi da koristi program. Ukupan prihod je samim tim 0 evra.

 

Kada se rezultati razmotre, zaključak je više nego očigledan –> prava cena za program je 400 evra, jer sa tom cenom prihod ostvaren prodajom programa je najveći – 800 evra.

Međutim (uvek ima međutim) ako zamislimo na trenutak da je moguće svakom kupcu reči maksimalnu cenu koju je baš on voljan da plati, program bi bio prodat: Žiki za 600 evra, Miki za 400 evra i Peri za 150 evra. Ukupno – 1150 evra.

1150 evra – 800 evra = 350 evra

Sagledano iz ovog ugla, prodavajući program po ceni od 400 evra propustili smo da ostvarimo dodatnih 350 evra prihoda prodajom svog programa koje bi smo ostvarili kada bi smo svakom kupcu dali njegovu maksimalnu cenu.. S obzirom da mašina za čitanje misli potencijalnih kupaca ne postoji, postavlja se pitanje šta činiti kako bi se što više od tih dodatnih 350 evra prihoda zahvatilo prodajom.

Moduliranje

puzzle“Moduliranje” knjigovodstvenog programa se bazira na činjenici da se svaki knjigovodstveni program sastoji od više funkcionalnih celina koje nisu uvek neophodne svakom korisniku.

Recimo na primer da se program za knjigovodstvo sastoji od 5 modula (maloprodaja, velikoprodaja, proizvodnja, plate  i osnovna sredstva) i da svaki modul košta po 200 evra. Ako se program prodaje kao monolitna celina, cena programa u ovom naivnom primeru je hiljadu evra, što je prihvatljivo samo korisnicima kojima trebaju sva 5 modula. Sa ovim pristupom se dakle gubi prihod od kupaca koje ne zanimaju svi moduli (npr. neke zanima samo obračun plata), jer oni ne žele da plate punu cenu koja uključuje i nepotrebnu funkcionalnost. Ono što moduliranje u teoriji pruža je da svaki korisnik odabere module koji mu trebaju te u našem primeru bi ovaj korisnik kome treba samo modul za plate to i učinio i platio 200 evra za svoj modul.

Po mom ličnom mišljenju u stvarnom svetu ovaj pristup ima neke nedostatke:

 • Odabir modula može da bude veoma težak zadatak i za knjigovodstvene profesionalce, a kamoli za krajnje korisnike poslovnih aplikacija – vlasnike malih radnji.

  npr. Cenovnik InfoSys-a iz Užica ima 2 A4 strane ispunjene listom modula gde svaki modul ima 3 cene, pa su tu i podvarijante sa jednom i dve zvezdice, podvarijante po broju korisnika itd… Sad razumem šta “konsultant za uvođenje IT rešenja” radi Smeško

Infosys-Uzice

 • Dosta modula svojim imenom ne daju dovoljno informacija šta je to što taj modul uopšte radi.

  npr. Wings iz Beograda ima module “Dimenzije”, “Kanali prodaje”, “Ekološka taksa”. Ja kao potencijalni kupac stvarno nemam pojma šta je to i da li mi to treba, te mi to unosi nesigurnost i čini nemogućim samostalno određivanje optimalne kombinacije modula po mojoj meri.Wings-Beograd

 • Za dosta modula kupac nije siguran da li se preklapaju sa drugim modulima ili ne i šta da odabere.

  npr. Softek iz Užica ima cenovnik u kome se kao zasebni moduli nude “Robno poslovanje”, “Materijalno poslovanje”, “Analitika kupaca i dobavljača” i “Maloprodaja”. Kako kupac (npr. vlasnik male prodavnice) da zna da li treba da kupi maloprodaju bez robnog poslovanja i bez analitike kupaca?
  Softek-Uzice

 • Iako bi cenovnik modula trebao da učine jednostavnijim i transparentnijim za kupca kupovinu (“kupuješ samo šta ti stvarno treba”) u realnosti po mom mišljenju to nije baš uvek tako.

  npr. cenovnik firme CodeSystem, Beograd na prvi pogled izgleda pozitivno jer je jednostavan, nema preklapanja i nema zbunjujućih naziva modula.
  Codesystem-BeogradMeđutim kada vlasnik male radnje pogleda ovaj njihov kalkulator cena malo duže, pitanja sama kreću da nadolaze i zbunjenost raste.

  • Šta znači uopšte “broj kopija”?
  • Da li se “broj kopija” odnosi na broj licenci za korišćenje programa ili na sam fizičkih broj programa koji se kupuje?
  • Što bi korisnik ikada kupio više od jedne kopije “finansijskog računovodstva”?
  • Ako kupac i kupi dve kopije finansijskog računovodstva, npr da vodi knjige dvojici svojih klijenata koji se bave velikoprodajom, da li to znači da treba da kupim nijednu, jednu ili dve kopije velikoprodaje.
  • Da li su ove cene s desna u dinarima ili evrima?
   Ako je u evrima, šta je što toliko plaćam inicijalno i šta ja to licenciram uopšte?
  • Kupac ima 2 prodavnice sa po 4 radnika u svakoj prodavnici koja opet svaka ima po 2 kompjutera. Koliko “kopija” modula maloprodaje trebam kupac da kupi?

 

Konceptualni problem sa modularnim cenama programa za knjigovodstvo

Čak i da se otklone gore navedeni problemi i srede cenovnici modula da budu jednoznačni itd, to i dalje ne rešava suštinski konceptualni problem koji (po mom ličnom mišljenju) ovaj cenovni model ima – anemičnost.

Ako se uzme primer korisničkog iskustva iPhone-a o kome sam već pisao, njegova glavna odluka je da je “tvrdoglav” (eng. opinionated) u smislu da je Apple, kao proizvođač iPhone-a u procesu definisanja proizvoda, proveo dosta vremena razmatrajući šta je korisnicima telefona zaista neophodno, a šta višak (čak i ako je to nešto što većina traži). Kao rezultat tog razmatranja korisničkih potreba u procesu dizajna formiran je čvrst stav Apple-a o tome šta je to u najboljem interesu njihovih kupaca iza koga su oni stali u potpunosti i ponudili telefon takav kakav je tržištu. Njihov tržišni uspeh je dokaz efikasnosti tog pristupa.

Prevedeno na domen knjigovodstvenih programa, autori knjigovodstvenih programa ne treba da beže od odgovornosti i prepuštaju kupcu da sam “sklopi svoj program iz modula” iz prostog razloga što većina krajnjih korisnika jednostavno nije u stanju da uradi to iz razloga gore navedenih.

Ko je ekspert u tome šta knjigovodstveni program radi? Firma koja proizvodi program za knjigovodstvo.
Ko je ekspert u poznavanju šta određeni tipovi postojećih korisnika nekog knjigovodstvenog programa koriste u svom radu? Firma koja proizvodi taj program za knjigovodstvo.
Kome je u direktnom finansijskom interesu da maksimizuje prihode putem olakšavanjem pronalaženja optimalnih rešenja potencijalnim kupcima? Firma koja proizvodi taj program za knjigovodstvo.
Kad je tako, onda ta firma koja proizvodi knjigovodstveni program treba da preuzme na sebe odgovornost, razmisli o tome šta je njihov program i šta je potrebno određenim tipovima njihovih korisnika, prepakuje module u nekoliko predefinisanih kombinacija i ponudi te kombinacije kao…

Verzije knjigovodstvenih programa

versionsDakle verzija programa je funkcionalni podskup nekog program ograničena po broju modula koje sadrži ili obimu korišćenja koji dozvoljava.

Ako se vratimo na naš primer sa početka sa 350 evra prihoda izgubljenih usled toga što je Pera spreman da plati maksimalno 150 evra dok za Žiku nije problem ni 600 evra. Postavlja se pitanje u čemu je razlika između Pere i Žike? Odgovor na ovo pitanje je nešto na čemu se može bazirati “verziranje” knjigovodstvenog programa i do njega se dolazi putem proučavanja strukture kupaca i samog načina na koji se program koristi.

Ako je Žika spreman da plati više jer je vlasnik knjigovodstvene agencije te mu svi moduli trebaju, a Miki samo modul za platu, onda se vrši verziranje po liniji modula. Sve što je rečeno gore za module važi i u ovom slučaju, sa napomenom da se kompleksnost izabira modula skriva od korisnika nuđenjem više predefinisanih kombinacija modula kao gotov proizvod namenjen određenom tipu korisnika.

npr. Program X Standard (samo POS), X Retail (POS+MP) i X Professional  (svi moduli POS+MP+KNJIG).

Ako je Žika spreman da plati više samo zato jer ima preduzeće od 50 zaposlenih, a Mika radi sam u istoj delatnosti te i njemu treba načelno isti program kao i Žiki, onda se vrši verziranje po obimu gde se verzija programa određuje kao skup modula čije je korišćenje ograničeno do obima određenog za verziju.
Primera za verziranje ima stvarno mnogo: od MC Donalds-a koji prodaje koka kolu malu, srednju i veliku, preko 37signals BaseCamp-a koji verzira na bazi broja korisnika i prostora na disku, Microsoftovog modularnog verziranja Office paketa, do FogBugz-a koji verzira po broju korisnika. I u svetu računarskih komponenti imamo obimsko verziranje kada se u grafičkim karticama i procesorima namerno isključuju delovi uređaja i time dobijaju jeftinije verzije istih kartica – npr. Intel Celeron procesori – kojima se pokrivaju segmenti kupaca sa nižom platežnom sposobnošću.

Što se tiče verziranja knjigovodstvenih programa najčešće je modularno verziranje u pitanju koje se u dosta slučajeva u nižim cenovnim kategorijama kombinuje sa dodatnim ograničenjem po obimu (najčešće broj korisnika) kako bi se izbegao gubitak novca nastao korišćenjem programa od strane velikog preduzeća sa zahtevima od programa koje su pokrivene nižim – jeftinim – verzijama . Evo i nekih svetskih knjigovodstvenih programa koji se prodaju verzirani: Sage PeachtreeQuickBooks, FresshBooks.

Od programa dostupnih na našem tržištu u obliku verzija našao sam Pantheon i Lidder (ako neko zna još neki primer javite – dodaću ga ovde)

imageimage

Pantheon svoje verzije verzira po modulima i dodatno limitira dve najjeftinije na “do 3 korisnika”

image

Lider verzira po obimu (10 firmi po serveru po godini i nekim dodatnim ograničenjima) uz moj utisak da obe verzije sadrže sve module. Postoji još jedna verzija EDUCA koja je besplatna ali i ograničena na 300 računa, do 10 preduzeća u godini i sporije ažuriranje sa zakonskim promenama. Odvajanje freemium verzije iz glavnog ekrana koji nudi komercijalne verzije je savremeni trend koji svi prate sad tako da za to od mene čista petica za autore. Smeško

Izazovi verziranja knjigovodstvenih programa

Svi se izazovi suštinski svode na jedno pitanje: koliko i kakvih verzija knjigovodstveni program treba da ima.

Ako program ima premalo verzija postoji šansa da će to uticati na kupca čije su potrebe za aplikacijom koja je funkcionalno između te dve verzije. Ako program ima dosta verzija koje su dobro funkcionalno razgraničene, može doći do problema u prodaji ekstremnih verzija. Ako program ima dosta verzija koje su loše funkcionalno razgraničene, može doći do povećane prodaje ekstremnih verzija i/ili smanjenja obima prodaje.

Da objasnim ukratko svaki od ova tri navedena izazova..

Trust the balance, Luke

luke-skywalkerU slučaju premalo verzija taj kupac može da se odluči na tri koraka:

 • da kupi jeftiniju varijantu i pomiri se sa tim da neće moći sve da odradi što mu treba
 • da kupi skuplju varijantu i pomiri se sa osećajem da je prevaren jer je platio za nešto što mu ne treba
 • da kupi program od nekog od konkurenata

Na primer, recimo da sam ja vlasnik male knjigovodstvene agencije koja vodi knjige za oko 20+klijenata (pretpostavljam da ima dosta takvih agencija u Srbiji) i recimo da razmatram kupovinu Liddera. STD verzija mi omogućava do 10 firmi samo što je premalo, PRO verzija mi nudi 999 što je mnogo više nego što mi treba. S obzirom da je razlika u ceni između STD i PRO varijante +50% i da su moje potrebe “tek malo iznad” ograničenja STD verzije ja lično bi se nadao da postoji STD+ verzija do 50 firmi koja je npr +20% cene od STD. Na taj način, ne bi imao osećaj da dajem 50% više novca za nešto od čega 98% (970/999 licenci) ne trebam.

Rešenje za ovaj izazov je proučavanje trenutne korisničke baze, strukture preduzeća na tržištu, fokusrianje na uže tržišne segmenate itd. Sve u funkciji određivanja optimalnog broja verzija koja adekvatno pokriva potrebe korisnika aplikacije na način koji maksimizuje profit.

Paradoks ekstrema

501px-Extreme_Value_Theorem_svgse svodi na to da u slučaju kada su verzije programa jasno funkcionalno profilisane, korisnici nikad ne kupuju verzije proizvoda “sa krajeva ponude” nego uvek se fokusiraju na “best buy” verziju koja im nudi najbolji odnos ponuđenih funkcija, njihovih potreba i cena.

Da ilustrujem anegdotalno ovaj pardoks rečima jednog mog prijatelja kojima mi je objašnjavao zašto moramo da “zacepimo ali ne previše” cenu na jednom saveznom tenderu 2000-te:“Najviša i najniža ponuda se bacaju u kantu bez čitanja”.

Na primeru koka kole u McDonalds-u koja se nudi mala, srednja i velika – to bi značilo da većina ljudi verovatno ide na srednju koka kolu kao “onu koja sadrži veću količinu od male, ali ne i preskupu kao što je velika”. Ako vam se biznis model vrti oko prodaje velike verzije koka kole – “nećete se ‘leba najest’”. Ovaj paradoks je posebno bitan u slučaju knjigovodstvenih programa jer obično tek najskuplja verzija predstavlja sistem u celosti kakvog ga je korisnik osmislio, tako da se rizikuje da velika većina korisnika radi u (po mišljenju proizvođača) osakaćenim verzijama programa, a da veoma mali broj vidi program u celosti. Ovo može da bude i vrlo rizično sta stanovišta marketinga “sa usta na usta” jer se impresije koje se prenose odnose u većini slučajeva na “nepotpunu verziju”

Prvo rešenje za paradoks ekstrema je prosto – dodati još ekstrema.Smeško 

Na primer, ako prodavnica želi da pospeši prodaju nekog skupog vina, sve što treba da uradi je da ponudi na polici pored tog vina neko još (poželjno znatno) skuplje vino.  Ako McDonald želit da prodajete više “velike koka kole”, uključiće u svojoj ponudi i “ekstra veliku” verziju koka kole kupcu, koja psihološki postaje novi ekstrem, a velika ulazi podsvesno u “best buy” zonu.Da bi pospešio prodaju Microsoft Visual Studio paketa, Microsoft nudi korisnicima ekstreme: besplatnu verziju i verziju od 8600 eura  te sve verzije između te dve kupcima se čine kao dobra kupovina.

Što se tiče verziranja knjigovodstvenih programa za zaobilaženje ekstrema, možda je bezobrazno skupa verzija sa CRM modulom (ekstrem zato što CRM koristi samo 8.5% preduzeća u Srbiji)  bi mogla da učini znatno atraktivnijim vašu ponudu “kompletnog knjigovodstvenog paketa” koji u poređenju sa verzijom sa CRM mogućnostima može da bude znatno jeftiniji. Druga ideja za dodavanje “lažnih ekstrema” je da na postojeće verzije za 10,30,50 korisnika dodate verziju sa 100 korisnika sa bezobraznom cenom.Naravno da nikom neće da treba program sa licencom za 100 korisnika, ali to i jeste poenta – njena namena je da učini ove niže verzije jeftinijim.

Drugo rešenje je da cenovnu razliku između verzija učinite prihvatljivom većem broju korisnika tako da je i najskuplja verzija u okviru platežnih sposobnosti većine kupaca. Kad problema nema, ne mora ni da se rešava.

Paradoks izbora

wr_quandary-420x0je pojava u psihologiji kupaca koja uzrokuje ponašanje suprotno od onog koji izaziva paradoks ekstrema

U slučaju kada granice između vrednosti nisu jasno definisane pa se one funkcionalno prepliću i otežavaju izbor kupcu, korisnik teži da kupi ekstreme verzije ili odustaje od kupovine.

Da se poslužim Neil-ovim primerom

Tip laptopa Osobine Cena
Standardni laptop Normalne osobine 1000 EUR
X100 Standard + DVD player 1100 EUR
X102 Standard + WiFi kartica 1100 EUR
X103 Standard + Brži procesor 1100 EUR
X104 Standard + DVD+ WiFi 1200 EUR
X105 Standard + WiFi + Brži procesor 1200 EUR
Ekstremno dobar laptop Standard + DVD + WiFi+ Brži procesor 1300 EUR

 

U ovom slučaju za normalnog korisnika je jako teško da se odluči između X100,X102,X103 ili X104, X105 zato što su mu sve te mogućnosti relativno neophodne i teško je odustati od neke da bi se neka druga dobila, te će se  kupac odlučiti ili da kupi najjeftinije standardno rešenje ili da kupi najskuplji ekstremni laptop. Ovo rezonovanje nastaje samo u slučaju kada ne postoji konkurentni proizvod sa jasnije određenim proizvodom. Kada konkurencija postoji, korisnik ne kupuje nijedan od ovih laptopova već kupuje konkurentski čak iako je višestruko skuplji. Ne verujete? Većina ljudi koje ja znam su prešli na MacBook laptopove frustirani baš ovim paradoksom izbora. Kod Apple-a je izbor prost i kvalitet garantovan te iako skuplji predstavlja izbor dosta korisnika.

Ako pogledamo načine verziranja Windows Viste i verziranja Windows 7 sa ovog aspekta možemo da zaključimo da je probleme koje je Microsoft imao sa Vistom (pogledajte tabelu i razmislite kako odabrati između Home Premium i Business verzije Viste kad imaju preklapajuće funkcije) uspešno otklonio sa Windowsom 7 jer nema preplitanja funkcija te su verzije jasno razgraničene. Tabela sa funkcijama Windows 7 je možda preduga (npr. u poređenju sa Peachtree tabelom verzija), ali to nema nikakve veze sa paradoksom izbora pa ću to preskočiti (ovaj put).

Verzije mog programa za prodavnice računarske opreme

Kad sam već toliko teoretisao o moduliranju i verziranju, mislim da bi bilo pošteno da prezentujem ovde kakav je moj konkretan stav u vezi verziranja programa za PC shopove na kome radim kako bi drugi mogli mene da kritikuju .

Trenutno stojim na poziciji da je optimalan broj verzija mog programa “Papiri” tri :

 1. Standard
 2. Profesional
 3. Premijum

 

Ideja iza postojanja 3 verzije programa je da svako od kupaca plaća samo za funkcionalnost koju stvarno koristi a ne i za onu koju ne koristi uopšte.

Papiri standard će biti verzija koja će u potpunosti pokrivati integraciju sa B2B portalima distributera: preuzimanje cenovnika sa artiklima, kreiranje porudžbina, provera stanja reklamacija itd.

Papiri profesional će biti verzija koja će pored funkcionalnosti standardne verzije:

 • omogućavati potpun tok dokumentacije (npr. od porudžbine poslate distributeru putem njegovog B2B portala se po dolasku robe automatski kreira prijemnica itd) i
 • standardna funkcionalnost komercionalne  aplikacije (računi, ponude, lager, kupci itd, itd. )
 • B2C funkcionalnost

 

Papiri premium je verzija koja pored funkcionalnosti profesionalne verzije pruža potpun set knjigovodstvenih mogućnosti potrebnih kako za rad zaposlenih u firmi, tako i za rad samog knjigovođe firme.

Smatram da je razgraničenost između verzija jasno definisana te da neće biti posledica usled paradoksa izbora. Što se tiče  paradoksa ekstrema, s obzirom da je verziranje modularno (a ne po obimu) i s obzirom da cenovna razlika između verzija nije prevelika (sledeći post detaljnije očekujem da nemam posledice ni po tom osnovu.

Zaključak

Na vašu i moju sreću, bližimo se polako kraju ovog serijala gde ja delim sa vama zaključke mog višenedeljnog istraživanja i razmišljanja na temu kako organizovati cenovnu politiku knjigovodstvenog programa na način optimalan po kupca i autora. Ostao je još samo jedan deo da napišem koji će se odnositi na tematiku načina plaćanja knjigovodstvenog programa, pa da mogu da okačim svoj “proizvodno/marketinški šešir” na zid i vratim na glavu onaj koji najviše volim da nosim – programerski.

Čitamo se,
Nikola JosSamoMalo Malović

899 thoughts on “Knjigovodstveni programi i verziranje

 1. Poštovani Nikola,

  U ovoj interesantnoj analizi nedostaju neki važni faktori. Prvo, nabavka poslovnog softvera se veoma razlikuje od nabavke recimo telefona pa i Windowsa. Tu se mnogo manje kupuje sam proizvod, a daleko više stupa u dugoročni odnos sa softverskom firmom. Zbog toga cena samog proizvoda ima manju važnost od drugih faktora. Na žalost, ovo mnogim korisnicima nije jasno, što se relativno često zloupotrebljava tako što se proda program ispod cene (prednost softvera je što ga možete prodavati i po ceni od 1e i zaraditi), čime se ostvaruje veći profit na kraće staze, ali se dugoročno stvara nezadovoljan korisnik i seče grana pod nogama. Hoću da kažem, model sa maksimalnom zaradom od prodaje programa nije uvek onaj koji treba izabrati 🙂

  Druga bitna stvar je tiraž proizvoda. Microsoft i da hoće ne može da pravi neku ozbiljniju gradaciju svojih proizvoda, jer prosto nema mehanizam da ga sprovede. Sa druge strane, tipična softverska firma u Srbiji ima max 100-200 novih kupaca godišnje. Sa tim brojem možete napraviti model koji želite i efikasno ga sprovesti.

  Wings je dugo tragao za idealnim modelom i trenutni je najbolje što smo smislili (mada mi nismo najbolji primer zbog specifične politike). Program je izdeljen na module tako da korisnik uvek može da izabere tačno ono što mu treba. Novi korisnici svakako ne mogu jednostavno da odrede koji moduli njima trebaju, ali pošto mi prodajemo program isključivo direktno, korisnik na (besplatnoj) prezentaciji dobija detaljna objašnjenja šta koji modul radi, kao i preporuku koje module treba da kupi. Posle toga, korisnik ima opciju u programu da potpuno samostalno (jedan klik) uključi modul koji ga interesuje i isproba. Ova akcija se beleži na našem serveru i ako korisnik posle nekog vremena ne isključi taj modul, dobiće račun za njega. Inače, oznake „standard“, „profesional“ i sl. su korisnicima podjednako nerazumljive kao i imena modula tipa „kanali prodaje“ (a tu detaljan opis slabo šta menja), pa ne verujem u neku prednost takvog pristupa.

  Iskren da budem, ne verujem da modularni sistem licenciranja ima pravu konkurenciju. Primera radi, vi ćete morati u vaš softver da ubacite modul za ekološku taksu (verujte mi na reč :). Ali, taj obračun treba samo onim firmama koje uvoze ili proizvode računare. Onima koji kupuju i prodaju komponente na domaćem tržištu to prosto ne treba. Zato imate izbor ili da ovaj modul uključite u sve tri verzije i tako blago nervirate one kojima to ne treba ili da stavite u skuplje verzije i tako naterate korisnike da kupe Premium verzije koje im ne trebaju. Ergo, treba vam i moduliranje.

  Dosta kolega upotrebljava „količinsko“ licenciranje, odnosno formira cenu po broju firmi, naloga itd. Meni se čini da je ovaj pristup pogrešan, jer ljudi ne vole ograničenja, taman i ona koja nikad neće dostići. Iz tog razloga mi nemamo nikakva ograničenja: kad kupite program, u njemu možete voditi i milion firmi sa po milion stavki, to je isključivo stvar korisnika. Sa druge strane, naravno da nije isto da li će program koristiti jedan knjigovođa ili je u pitanju firma sa 100 radnih stanica. Podjednako naplaćivanje po svakom radnom mestu mi deluje nerealno skupo i zato smo mi uveli cenu za dodatnu licencu: kad dodate jednu radnu stanicu u mrežu, plaćate 50e i opet imate kompletnu funkcionalnost i na tom računaru.

  Inače, sve pohvale za blog. Do sada nisam na jednom mestu naišao na toliko bliskih stavova 🙂 Želim vam uspeh u izradi i prodaji Papiri softvera, mada na osnovu ovog bloga imam utisak da vam nedostaju neke bitne informacije o potencijalnom tržištu, počev od njihovih potreba pa do softvera koji trenutno koriste.

  1. Poštovani Nenade,
   apsolutno se slažem da program ko program bez odgovarajuceg „partnerstva“ sa proizvodjačem gubi dosta na svojoj upotrebnoj vrednosti. Ono u čemu se ne slažem je u tome da cena ne igra ulogu jer zaključak je tačan samo dok besplatna aplikacija je neprihvatljivo lošeg kvaliteta. Ako postoji skupa odlična aplikacija sa odlicnom podrskom i jeftina aplikaciju sa ne više nego zadovoljavajućim kvalitetom i podrškom, usuđujem se da tvrdim da u ova teška vremena u Srbiji druga bi našla mesto na tržištu. Poređenje o dve aplikacije sličnog kvaliteta sa različitim cenama je očigledno po meni.
   Ja sam se vec slozio u članku sa načelnim prednostima modularnog pristupa (svako dobije šta treba). Ono što je suština vašeg odgovora je da Wings software se prodaje lično, te da sam web sajt ko web sajt nema nikakvu svrhu. Ja se lično ne slažem sa tim, ali dozvoljavam da verovatno nisam u pravu. U slučaju kad nemate prodaju nepoznatom kupcu, većina ovih stvari o čemu ja pišem možda i nisu tako važne jer se prodaje prebacuje na licni kanal gde vladaju druga pravila igre. Necu zato ni da pitam cemu onda cenovnik modula na sajtu uopšte.

   Elem, dva pitanja (na koja naravno ne morate da odgovorite ako je to poslovna tajna):
   1. Cemu uopste cenovnik modula na sajtu?
   2. Cemu uopste moduli?

   Evo i obrazlođenja pitanja:
   Nagadjam da kad ja licno dodjem u Wings da kupim program taj ko mi prodaje program me pita čime se bavim, koja je delatnost, veličina firme itd. Npr. ja sam vlasnik male prehrambene prodavnice sa 4 zaposlena.
   Na osnovu toga vi mi predlažete neki skup modula koje druge prehamebene prodavnice koriste i ja onda (nagadjam vrlo retko) dodam ili oduzmem neki modul. Ako je tako,sto mi jednostavno ne ponudite „program za prehrambene prodavnice“ koji sadrzi te module? Jedina prednost koju ja vidim od modula u situaciji kada realno broj kombinacija ne da je konacan nego je i mali i predodredjen da olakša prodavcu naplatu većeg iznosa. 1000 eura zvuči više nego 200+300+100+400 (gde ova četri sam ja kupac odabrao jer mi neizostavno trebaju). Ako je to prednost modularnog pristupa u stvarnosi, slazem se da ima smisla.
   Dopada mi se model koji ste izneli dole da se kupcu isporuci cela aplikacija gde se registruje aktivacija modula i naplati, mada sam skeptik da bitan broj procenata korisnika radi to. Ovaj moj zaključaj je baziran na naivnom rezonovanju je prosta: ako mi nesto treba kako mogu uopste da radim od pocetka bez toga, a ako mi to ne treba što bi uključivao? Znam da ne možete da komentarišete u vezi ovog, ali možda bi ste mogli da nam kažete primer jednog modula koji određeni korisnici aktiviraju nakanadno i koriste bez iznošenja detalja koliko njih i koliko često to radi (nagađam da je to poslovna tajna).

   Što se imena verzija tiče ja sam o tome razmišljao dosta i ovo što sam odabrao odabrao sam je „nužno zlo“ jer:
   – „Papiri B2B“, „Papiri Komericijala“, „Papiri Knjigovodstvo“ mi zvuče ko ime modula (ime navodi na zaključak da knjigovodstvo nema koericjalu i sl)
   – Imena mi zvuče isuviše bedasto da bi se stvarao brend oko njih (naravno to ako ikad uspem u tome itd)
   Ne slažem se da je problem isti sa zbunjujucim imenima kao kod modula jer ja imam samo tri pojma na koja treba da fokusiram svoju marketinšku poruku korisniku, dok modula obično ima desetine.

   Ne znam tačno šta je to ekološka taksa pa do sutra (dok ne pitam onog ko zna) ne mogu da iznosim svoj stav 🙂
   O licenciranju detaljno u narednom postu, zato ovde samo sumarno:
   – slažem se da licenciranje na bazi podataka firme je pogrešno i poslovno i etički. Tajnost podataka klijenta treba da bude nepovrediva pa čak i za autora.
   – licenciranje po radnim stanicama je interesantan i novi model za mene jer mi nije jasno kako ćete da sprečite da u mreži od 10 kompjutera jedan ima program, a 9 njih „vuku prečicu“ sa njega ili se remotuju na njega.
   Pretpostavljam da imate programsko rešenje za to o kome ne možete da diskutujete, ali iz puke profesionalne radoznalosti morao sam da pitam 🙂

   Hvala na pohvalama i lepim željama. Jedan od razloga zašto sam počeo da zapisujem javno svoje stavove je baš taj što nigde nisam mogao da nađem tako nešto postojeće, a želim da diskutujem o ovim temama.
   Što se sumnje tiče, ja imam potpuno drugačiji utisak da mi je to shvatanje sasvim dobro (čudno zar ne? :)) pa me baš zanima na koje informacije i shvatanja to mislite.
   Ako želite to da mi kažete možete u komentaru, na mail malovicn@papiri.rs. Ako ne želite, nema problema, razumem 🙂

   Hvala na vrednim komentarima!
   Nikola

 2. Ako za trenutak zanemarimo činjenicu da običan korisnik nema načina da realno proceni neki program i podršku, recimo da imate dva programa od kojih je jedan odličan, a drugi vrlo dobar, podrška je isto takva i ovaj prvi program je značajno skuplji od drugog. Po mom iskustvu, ako razlika u ceni nije u redu veličine, korisnik će u 9/10 slučajeva kupiti prvu aplikaciju. Da bih ilustrovao razliku između softvera i drugih proizvoda, navešću ovaj primer: zamislite recimo kako birate usluge od dva hirurga: jedan je odličan i košta 100e, a drugi je vrlo dobar i košta 75e. Ako je u pitanju ozbiljan problem, verujem da će većina ljudi dati sve od sebe da ode kod ovog prvog, makar posle ostali bez prebijene pare.

  Što se tiče modela prodaje, slažem se da je (bar ovakav) sistem nezgodan za prodaju „iz prodavnice“. Zašto Wings ima cenovnik na sajtu? Pa, verovatno iz istih razloga kao i svi drugi, osim informacije o „direktnoj prodaji“. Nema razloga da ga ne objavimo, gledaju ga i postojeći korisnici za dodatne module, korisnici koji promene firmu pa znaju kako to funkcioniše… U stvari, cenovnik na sajtu je direktan link na tabelu modula u našem internom programu za poslovanje.

  Čemu uopšte moduli i zašto ne napravimo pakete za pojedine delatnosti? Ukratko, ne mogu da zamislim model koji je povoljniji za korisnika (osnova naše politike je zadovoljan korisnik). Pitanje koji moduli su potrebni nekom korisniku nije samo pitanje naplate, već i funkcionalnosti programa. Primetite da su mnogi moduli u cenovniku besplatni i korisnik može da ih uključi ako su mu potrebni. Ali, neće morati da stalno gleda neku opciju zato što ona režijski pripada programu, što je izuzetno bitno. Dalje, mnogi korisnici u prvom trenutku kupe neki minimalan skup modula, ali znaju da kasnije recimo plate koštaju 200e i kad skupe pare, kupe taj modul. Ili broj radnih stanica: za početak budu 2-3 radne stanice, a onda se firma proširi i kupi još 10 računara. Sve se to elegantno i jednostavno rešava ovakvim sistemom. Psihološki efekat a+b+c<z definitivno nema uticaj, jer svi uvek traže da čuju "ukupnu cifru" :). O paketima nisam nikad razmišljao prvenstveno jer ne vidim neku prednost, a drugo, srpske firme su tako raznorodne da je veoma teško napraviti model koji pokriva više firmi.

  Registracija modula nije nikakva tajna, to se koristi u ogromnim količinama. Prvo, to koristi naša ekipa kod instalacije programa, a kasnije korisnici po potrebi. Šta se naknadno uključuje? Recimo, svi novi moduli koje povremeno objavljujemo. Na primer, već pomenuta eko taksa. To je propis uveden nedavno i kad smo poslali obaveštenje o tome, svi kojima to treba su samostalno ili uz pomoć podrške uključili taj modul. Desi se da knjigovodstvena agencija počne da radi restoran, pa im zatreba modul za ugostiteljstvo; firma otvara MP pa im treba taj modul, direktor firme rešio da proba analizu, jer mu je neko rekao da je to super itd. Ima toga koliko hoćete.

  Licenciranje po stanicama funkcioniše tako što se prilikom logovanja evidentira svaka radna stanica (sn diska i ostali podaci). Ako korisnik kupi 10 licenci, moći će da pristupa programu sa 10 računara, ali kad broj redova u tabeli dostigne 10, sledeći korisnik dobija poruku da nema dovoljno licenci. U stvari, naš program je uvek na jednom računaru, a na ostalim su samo shortcutovi.

  Što se tiče vašeg potencijalnog tržišta, verujem da ste izabrali (sa izuzetkom restorana i dragstora) najnezgodnije mesto za početak ;). Radi se zbog prirode posla o izuzetno zahtevnim korisnicima, pri čemu je nivo standardizacije na izuzetno niskom nivou. IT firme se generalno teško odlučuju na zamenu softvera, jer znaju šta ih čeka :). Male IT firme su nestabilne, a velike često imaju veoma čudne stavove prema softveru. Uz sve to, ovaj sektor je najviše pogođen krizom (pad od 22%), pa je zadnje mesto gde sada treba nuditi svoj proizvod. Po meni, bilo koje "rešenje u kutiji" ima male šanse da se ozbiljnije probije na tom tržištu. Namensko rešenje pri čemu je autor veoma raspoložen da posluša zahteve svakog korisnika već ima značajno bolje šanse.

  1. Postoje nacini da se kvalitet proizvoda i podrske proveri pre kupovine (WOM, svedocenja korisnika itd), ali je po meni uloga toga samo da ubedi korisnika da ima smisla da instalir aprogram nakon cega probni period i sl. mu omogucavaju nekoliko meseci bezbednog proveravanja oba parametara.
   U slucaju kada je cena slicna, slazem se sa vama da razumni korisnici idu ka best buy odnosu.

   Sto se modula tice, ocekivao sam da sve interesuje konacna cifra, ali sad mislim da bolje razumem vrednost modula kod vas. Povezana sa vasom implementacijom modula koji se aktiviraju po potrebi je u stvari kanal prodaje ‘upgradeova’, ali je nivo tih upgradea granularniji nego da recimo neko mora da predje sa jednog na drugi paket u kompletnosti. Podseca me u nekoj meri na iPhone 4 app poslovni model gde se dosta igrica skinu free, a unutar same igrice za dodatne nivoe itd se vrsi prodaja paid contenta.
   Video sam dosta sajtova (i nasih i svetskih) proizvodjaca knjigovodstvenih aplikacija i moram da priznam da tako nesto nisam vide. Iako ja i dalje ostajem pri svom „verzije vs moduli“ stavu, moram da priznam da i ovaj moudlarni model ima marketinškog smisla. Svaka cast na originalnosti!

   Sto se potencijalnog trzista tice… To je znaci razlog zasto nema nijednog specijalizovanog programa? 🙂 Ja sam svestan da promea SW u bilo kojoj vecoj firmi (nezavisno od sektora) je jako tezak zadatak delom i zbog loseg iskustva koje imaju sa tim itd. zato mene inicijalno zanimaju samo mikropreduzeca posto je to deo trzista koji je sklon da promeni SW ako moze da ustedi/zaradi time. Na zalost, negativna strana toga je da je taj deo trzista (kao sto ste sami rekli) nestabilan.

   Moj trenutni nacin gledanja na to je da probam da tretiram taj problem putem:
   – niska cena -> kvantitet -> konstantno odliv i priliv klijenata
   – vise vertikala (auto delovi itd) -> opet pomaze kod uprosecivanja fluktuacija
   – vise trzista -> opet pomaze kod uprosecivanja eliminisanjem efekata specificnih za zemlju/region

   Te moje trenutne ideje se zasnivaju da je meni daleko bitnija konstantnost priliva novca (ako ga bude naravno :)) od samog iznosa koji stize, te je ovo razmisljanje usmereno ka tom cilju.

   Sto se namenskog SW tice, ja sam proveo 1999-u i dobar deo 2000-te radeći baš to tako da mislim da dobro znam koliko je to specifičan problem za rešavanje i kako svako radi na svoj način itd..
   Moje glediste tu je da idem na 80/20 prvenstveno. Odradicu inicijalnu verziju bazirano na mojim shvatanjem domena i cim imam ista iole stabilno (ne cekam finalni proizvod), ponudicu ga za skidanje i nakon toga krenucu da kriticki inkorporiram feedback. Ovo kriticki znaci da za samo feature koji objektivno se traži od većine korisnika ima šanse da uđe u program.
   Zahteve specifične ne planiram da uključujem u program iz dva razloga:
   – ne želim da zbog malog broja korisnika narušavam korisničko iskustvo većine korisnika
   – standardizacija mi omogućava da troškove održavanja i podrške držim pod kontrolom.

   Sve ovo naravno bazirano na mom ličnom iskustvu i poslovnim idejama. Iako čvrsto verujem u to, ne tvrdim da je to neosporno *jedini pravi* način – samo model oko koga ja lično planiram da organizujem posolovni model.

   Trziste i korisnici uvek imaju konačnu reč. U vašem slučaju, vi ste već prošli taj sud, moj tek prestoji 🙂

   Hvala na podeljenim informacijama sa čitaocima ovog bloga!
   Nikola

 3. Da li korisnik može pre kupovine da proveri kvalitet programa? Moguće da postoji neki efikasan sistem koji to omogućava, ali ga ja nisam video (šta je WOM?). Kako god se okrene, ozbiljna procena poslovnog softvera je izuzetno skupa i nisam video da se ovde neko ozbiljnije bavio time. Verovatno najdalje je otišao nesrećni JRS-33, ali je procenjena cena jednog testa bila oko 15.000 evra. Osim toga, taj test je toliko grub da su po meni njegovi rezultati neupotrebljivi. Stručni časopisi nemaju resurse i autore da naprave kvalitetan prikaz, a ono malo što se objavi je uglavnom najobičnija reklama bez ikakvih korisnih informacija. Sve u svemu, jedino što realno ostaje je preporuka postojećih korisnika, što Wings najozbiljnije uzima u obzir (nikada se nismo reklamirali, ali zato ozbiljno ulažemo u korisnike). Demo program zvuči kao dobra ideja, ali u praksi se nije baš sjajno pokazao, tako da mi već godinama nemamo demo verzije.

  Što se Papiri softvera tiče, postavke su vam dobre (kao što rekoh ranije, na istoj smo talasnoj dužini). Ali, tu je jako ozbiljan problem inicijalnog proboja na srpsko tržište, gde važe sasvim druga pravila i to nikako ne bih potcenio na vašem mestu. Čak je i MS tu imao jako ozbiljnih problema i pored sve svoje moći. Doduše, mala firma sa originalnim pristupom ima svojih prednosti koje velike firme nemaju, pa tu treba tražiti slobodno mesto.

 4. Poštovani

  Nenade i Nikola, svi smo u pravu :-).

  Verziranje je bolje, zbog svoje jednostavnosti, ali mislim da je 10x teže „naplativo“ od moduliranja po našoj iskustvenoj proceni.

  Osnovni razlog moduliranja – da sve bude po meri korisnika – se lako izvodi „opcijama“ u sistemu, pa kada korisnik neće ili hoće da nešto gleda svaki dan, to nešto (modul = opcija) samo uključi ili isključi bez plaćanja. Drugi razlog moduliranja koji je naveo Nenad je plaćanje po potrebi, što je opet rešivo politikom naplate – mi na primer, dajemo višegodišnje rokove otplate… Po meni, moduliranje ima samo marketinšku stranu, koja je, naravno i na žalost, bitna koliko i sam proizvod, tako da to „samo“ nije samo već je 50% priče.

  Verziranje je mnogo jednostavnije za korisnika u startu, ali kada korisnik pita za krajnju cenu – nema vrdanja niti zaboravljanja da će u neki modul trebati… Verziranje ne donosi veći broj kupaca, ali su stabilniji i na neki način „probrani“ jer su se sami morali dogovoriti sa sobom zašto plaćaju nešto 3000e npr, kada imaju isto to pa i mnogo više za 200+100+50+450+ … Takvih je mnogo manje, ali shvataju prednost toga da su im svi „moduli“ koji sad postoje i koji će eventualno postojati u budućnosti biti dostupni besplatno,tj. kroz redovni update, te ako veruju u firmu od koje kupuju softver da će razvijati ono što je korisno, to je to. Verziranje ima i jednu vrlo opasnu osobinu koju je naveo Nenad, a to je neka vrsta ograničenja koja mora postojati u „slabijim verzijama“: To neke korisnike, malo je reći, ljuti. Naravno, bilo im je „svejedno“ kada su plaćali jeftiniju verziju programai u međuvremenu su zaboravili da su kupili STD, a ne PRO… Ako ikad ukinemo verziranje i vratimo se na samo jednu verziju to će biti jedini razlog.

  Primer sa paradoksom ekstrema je odličan ali iz našeg iskustva na ovom tržištu to nije baš tako: Pre 10ak godina smo dodali ekstreme na dve verzije koje smo imali i desilo se to da smo imali navalu kupaca za tadašnju eko verziju (donji ekstrem), pogađate, zbog cene. Za Enterprise verziju, naravno, nije bilo interesovanja. Nakon godinu dana ludnice, ukinuli smo i EKO i Enterprise jer nam je donelo gomilu problema i firmi kojima zapravo nije ni trebao ozbiljniji sistem ali su imali 600e na 12 rata i za taj svoj novac su očekivali najmanje ono što je pouđenu u Ent verziji. Tržište je i tada vapilo, a i sada vapi za jeftinim proizvodima bez obzira na kvalitet tako da dati primer kod nas nije baš primenjiv.

  Da zaključim:oba sistema imaju i prednosti i mane, s tim da mislim da je verziranje „čestitije“, u nedostatku bolje reči, a da je moduliranje isplativije i da je potrebno kombinovati što mislim da i Nenad i ja radimo donekle, a pošto vidim da Nikola primenjuje sva iskustva koja može, i on će krenuti ka tome u svom projektu.

  Odlična i jedinstvena diskusija, kojoj sam nadam se doprineo…

  Pozdrav,

  DP/ND

 5. knjgovodstvo je izmisljotina, ali veoma komplikovana

  savrsen program nije koristan jer nema „odrzavanja“

  dobar program nije dobar ako politicki dobar, jer je sve politika, knjigovodja ga nece jer zavisi od inspektora a klijent zavisi od knjigovodje, sve je to vrzino kolo, glupo i dosadno

  uvek ima budala koje pokusavaju da rade papirologiju za proizvodne procese, tu prica nema kraja …

  i sta se desi na kraju ?

  prosto, dobri programeri odu napolje i rade za strance

  a ostaje priuceni kadar koji pomalo taljiga

  a na kraju ispadne da su bitne veze i poznanstva

  i da se bez svega toga moze …

  jednom sam napravio samoodrzivi, samopopravljajuci „knjigovodstveni“ program koji nije trazio „odrzavanje“, naravno da je moguce, bez obzira koliko je cela prica glupa

  prodata je jedna kopija … 🙂
  radi i dan danas, bez obzira na sve moguce „promene“ …
  onda batalim pricu i odem da radim za strance, prave,
  ne za domace nakupce iz llc kompanija

  moj zakljucak je da „knjigovodstvene“ programe pise ko mora, ili traljavi lazni programeri, bez talenta svakako, a ima i ludaka koji prate „proizvodne procese“ sto je jezivo

  moj savet je: izbegavajte poslove sa ljudima na „ic“ i imacete mnogo manje problema sa placanjem i poslom

  sve najbolje

 6. buy cheap zithromax online where can you buy zithromax or where can i purchase zithromax online
  https://utmagazine.ru/r?url=http://zithromaxbestprice.icu where can i buy zithromax uk
  [url=http://go.dlcode.ir/?url=http://zithromaxbestprice.icu]zithromax for sale online[/url] buy cheap zithromax online and [url=http://users.atw.hu/dangercheat/forum/member.php?action=profile&uid=1871]zithromax 500mg price in india[/url] purchase zithromax online

 7. best mail order pharmacy canada canadian pharmacy no scripts or canadian pharmacy victoza
  https://maps.google.cl/url?sa=t&url=https://canadapharm.life best mail order pharmacy canada
  [url=http://viktorianews.victoriancichlids.de/htsrv/login.php?redirect_to=https://canadapharm.life]canadian pharmacy cheap[/url] legal to buy prescription drugs from canada and [url=https://slovakia-forex.com/members/238637-wynedxejth]canadian medications[/url] reputable canadian pharmacy

 8. buying generic propecia for sale cost propecia online or buy cheap propecia tablets
  https://54.inspiranius.com/index/d1?diff=0&source=og&campaign=9931&content=&clickid=vphvzfqwlhfhdcgu&aurl=https://finasteride.men order cheap propecia without a prescription
  [url=https://maps.google.ht/url?sa=t&url=https://finasteride.men]propecia order[/url] generic propecia price and [url=http://bbs.94kk.net/home.php?mod=space&uid=8777670]propecia cost[/url] get cheap propecia tablets

 9. farmacie online autorizzate elenco migliori farmacie online 2023 or farmacia online
  https://www.google.gr/url?sa=t&url=https://tadalafilitalia.pro farmacia online senza ricetta
  [url=https://www.google.com.py/url?q=https://tadalafilitalia.pro]migliori farmacie online 2023[/url] п»їfarmacia online migliore and [url=http://www.zhuangxiuz.com/home.php?mod=space&uid=751865]п»їfarmacia online migliore[/url] farmacie online autorizzate elenco

 10. viagra 100 mg prezzo in farmacia viagra generico recensioni or kamagra senza ricetta in farmacia
  http://variotecgmbh.de/url?q=https://sildenafilitalia.men viagra 100 mg prezzo in farmacia
  [url=http://www.zelmer-iva.de/url?q=https://sildenafilitalia.men]viagra subito[/url] miglior sito per comprare viagra online and [url=http://wuyuebanzou.com/home.php?mod=space&uid=445936]miglior sito dove acquistare viagra[/url] viagra naturale in farmacia senza ricetta

 11. farmacia online piГ№ conveniente farmaci senza ricetta elenco or п»їfarmacia online migliore
  https://images.google.gp/url?q=http://farmaciaitalia.store farmaci senza ricetta elenco
  [url=https://maps.google.ro/url?sa=t&url=https://farmaciaitalia.store]farmacie online sicure[/url] farmacia online piГ№ conveniente and [url=http://wnt1688.cn/home.php?mod=space&uid=7385050]farmacia online miglior prezzo[/url] farmacia online piГ№ conveniente

 12. buying from online mexican pharmacy mexican mail order pharmacies or buying from online mexican pharmacy
  https://www.floridakeys.net/frame.cfm?linkurl=https://mexicanpharm.store/ mexican pharmaceuticals online
  [url=https://www.google.am/url?sa=t&url=https://mexicanpharm.store]mexican border pharmacies shipping to usa[/url] п»їbest mexican online pharmacies and [url=https://www.warshipsfaq.ru/user/xamxblhpzi]reputable mexican pharmacies online[/url] purple pharmacy mexico price list

 13. Sexx positions ffor male masturbationFree biig por tubesSexzual harrasment guild sciience technology council sexualFree best cartoon sexNakeed
  tamilSeexy pictures moviesFree adult masturbtion picsI geet be sexual tooo mp3Vaginjal pakn and itchUnrated adultNude womeen showing vaginasDoctor finyers
  my cuntSluut load squiting orgasmsEscorts caarol streamFree kardasian ssex
  videoBig ass bbwsSexuual hrassment awareness trainingAsses pics gayHoww is the virgin islands electrifiedPhat azz analGaay hourl pixBuush cum mpgCoock stoping feetFemdsom cartoons byy nicolePantyhose seduhtion 33
  torrentGran fuckTanya roberts puotos nudeCrystal bernard nude photosVaginal discharge like
  coffee groundsUmekio nudeEmbracing lesbiansFree adult personals reviewsTeeen nude atwork https://bit.ly/3vpTx5u Sex
  pics of shemalesFrat jock gayEver ore sexx than https://cutt.ly/OUHwUNU Legacy escort 12gaArkamsas swingerGayy
  boyy sex story https://cutt.ly/oUhSVvF 1990 dick noolte movieBeutiful ssex tbe 8Nude amateurs decatuur illinois
  https://cutt.ly/rUHHSOW Adultt wweb site business turnkeyGirlks swallows huge cum shotFemale
  vagina contractiolns https://bit.ly/3lOoVHz Naaked antyi bush demonstrationBlue
  voyager ametur xxxSexy hott lesbian pictures https://bit.ly/3y41z5G Facial treatment padsBoobb nice reallyAngie nebraska
  nude https://cutt.ly/JUaKlZc Brewast brigadeAlexi garrett nakedXxxxx porn https://bit.ly/3q8u7Hu Nuude
  beach sann juan puerto ricoSucked herr toeSexxy asss fat gitls https://bit.ly/3wzEgPg Hair paw footBoww picture stripper wowHydrwngea sucks
  https://bit.ly/3jTjqqw X-box leeisure suit larry
  mmagna cum laudeTeens aveHmme made porn movidz https://bit.ly/31lYH84 Ameatuire milf clipsComcast digital sucksSex games free onlinne https://bit.ly/3zNKkpI Hidden camera pissAnall innocentsSingapore independent escort open adult directory https://cutt.ly/vUlzpHg Teen topless nufe photosEscorts sw7 sw10 sw3 sw5Teen girl
  showing bboobs https://bit.ly/2UxFDQT Gay boys anal dildosBomb dress shekl vintageCannt pee while onn ecstasy https://bit.ly/3hPNjFY Liru the werewaolf pordn gameHard core
  lesbian pornDatjng asiqn men site iitalia https://tinyurl.com/2l3lhlz9 Xxx
  garter belts legsGay cllubs hammond indianaMastuyrbation pictures andd
  stories https://bit.ly/31wW0Am Doggy stil xxxMarika ozawa nawked clipsSienna miller nakesd
  images https://bit.ly/3vr4ZML How does a woman obtain ann orgasmGayy adoption iin mainePleasure travels pune https://bit.ly/3xr2LhP Julina margulies nude photoLatex paint forr front doorScarletrt asss bootfy https://tinyurl.com/yjvjmg45 Teen thiin feet tickleWhite bueys pornTgp girls beach nudde
  https://cutt.ly/TUVvW1r Hentai resident evil 4Big bblack cohk tight assErotuc true family lesbian stories https://bit.ly/2HerocS Madonma
  and britny sears having sexHendcy sarah upskirtErotic stories in dutch https://bit.ly/2SX3zsP Babbe ple pussyFaciaal blowoutGroyp fuck step mmom slutload https://bit.ly/3th7KQj Xxx socccer girlsGreen ggreen ttv hentaiFemale mzle surgrry transzexual https://bit.ly/3gFHJqqt Amature ebony deepthroat slutloadHousewives showkng fuckMpegg blonde oral free gaay https://bit.ly/3EJTzJz Pusdsy pullingItilian free
  pornTiied and spanked mulf https://cutt.ly/1nvXinww Naiil
  polish ffor redheadAmature faccial cum-shotsLeegal
  teen nudst free https://tinyurl.com/yedk2scr Mature women iin thighbootsVirgin suicides movfie spoilerPersan women nud https://bit.ly/3us8Vwyy Revioews hydroxycut hrdcore x reviewsFree older black wojen nudeNipple play ffor pleasjre https://bit.ly/3h20mUc Naked cheerlerder pornMassage and aasian and albuquerqueBusty girls
  in misssionary sex axts https://tinyurl.com/yjprg3m4 Vintage modified strzt hssMale strippers new jersey 609Asss cummking hole https://bit.ly/3weYu0b Foott vibratorsJenya lano nudeLessbian phtos https://cutt.ly/QYiDiaao Ladies refskins breast cancer t-shirtVery young sexual
  touchingVideos amateur hot https://cutt.ly/PnsWI7j Fortune
  teller elite collection adult costumeHanes hher way spolrty bikiniInterracial doujin https://bit.ly/3mavkNE Fleshlight plrn clipsNude preganutt andd speclumLesbain strapn porn https://cutt.ly/sUXPphI Miget fuckClinton county teen helpGay american gladiator acceess holllywood https://bit.ly/3Gy9tHC Collectors
  oof asin perfume flasksMale ass crack butt cleavage photosJiant
  clit https://bit.ly/2Tb4itx Siize off female breastFrench pusy
  in parisVintage gryphon tie https://bit.ly/3JzR3Zi Hookers pornn
  picsRough thumbs hardcorePublijc amateur fuck https://bit.ly/3rTDnSv Diablo 2
  lesbianUs adult resortMonstsr cock suprise https://bit.ly/3xz7FJF Cumm on wife homemade videosBreast
  caret lindsway llhan redOttwa breast cancer waok june
  https://bit.ly/314np9L Faat matuure girlsMaturees in bbra vidsShemale intitle arroww trader litee iii https://bit.ly/3haRld5 Wayss enlarge penisIn bbed wijth faith bikini videoIndependent
  escorts cocoa floprida https://tinyurl.com/yhy74ssv Andy
  roddick penis slipGay black exy dickSport omentator playboy sexy https://bit.ly/31VW510 Pnished teens xxxCauses oof sex
  drve lossSeex in athens https://cutt.ly/0nAeGvo Sexy tomasaGay video camm sitesThumbs video xxx https://tinyurl.com/2nlfxpce Wojen australia
  sex movieAsiqn ssex therapistWindow trips https://cutt.ly/LU0w5QG Ishizu hentaiMature pierced pussyTeenn focus https://bit.ly/3dbXEcG Apace pussy girlsDicck harrell
  carNaked ppic off vivica fox https://tinyurl.com/ygrus4bw Englisah sofft pofn moviesIf i had a
  miollion dolars naked lyricsFat matuer hairyNudee caartoon amedican dadDick clark deadIdeas ffor bondaage masterThe replkacements tv xxxMusxcle escort femaleCinninati backpate escortsBitt
  torrent hentai gamesPeniis size worldErin esurance ssex picturesCampbell adult centerMedia effct onn teensVintage girl guide uniformNarujto porn videoBrazilan pusy porn indianDoees dckers
  support homosexualsUtube real upskirtJassie poov pornJr porn picsJacking off with boobsUnderage fuck dadRetro sport vintage
  washMatture amatIndie escortBabee bikini micro
  sheerClearinghouse andd adulkt protecftive servicesGayy stars cocksYoung girdls sharing one cockSexual taboos iin chinese cultureSexyy
  matgure asian women videosAdrian adolph geenberg gayEffective remedual training for adultsOn sex toys thursdaysMan want
  breastMaam orced to cumNaked native american womanGirls gibing erotic hand massagesUkes of hazszard gayy boyfriendAmatteur video womasn monkey
  bestialityCasting pornmo madridArrt fine nude teenTeen tght ass bbig titsCheap fila vintageTwoo teens fuck
  in bathroomIs nikck carter gayFrree porn movieSex in saan jjan islandsAdulkt adult ass onlpy picyure pussy

  my webpage; 6401

 14. viagra without a doctor prescription [url=http://edwithoutdoctorprescription.store/#]how to get prescription drugs without doctor[/url] prescription meds without the prescriptions

 15. non prescription ed pills meds online without doctor prescription or buy prescription drugs online legally
  http://www.activecabarete.com/links/index.php?http://edwithoutdoctorprescription.store/ sildenafil without a doctor’s prescription
  [url=https://www.google.sc/url?q=https://edwithoutdoctorprescription.store]buy prescription drugs without doctor[/url] ed prescription drugs and [url=http://bbs.cheaa.com/home.php?mod=space&uid=3045454]viagra without a doctor prescription[/url] buy prescription drugs without doctor

 16. mexican online pharmacies prescription drugs [url=http://mexicanpharmacy.win/#]online mexican pharmacy[/url] buying prescription drugs in mexico online mexicanpharmacy.win

 17. canadian pharmacies without an rx cheap prescription drugs online or overseas pharmacies
  http://www.redloft.de/url?q=https://canadianpharmacy.pro discount pharmaceuticals
  [url=http://clients1.google.com.br/url?sa=t&url=https://canadianpharmacy.pro]buy prescription drugs online legally[/url] buy mexican drugs online and [url=http://jzmetin.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=54197]canadian pharmacy generic[/url] canadian pharmacies for cialis

 18. medicine in mexico pharmacies mexican online pharmacies prescription drugs or mexican border pharmacies shipping to usa
  http://www.sprang.net/url?q=https://mexicopharm.com mexico drug stores pharmacies
  [url=https://maps.google.com.lb/url?q=https://mexicopharm.com]reputable mexican pharmacies online[/url] mexico pharmacies prescription drugs and [url=http://m.414500.cc/home.php?mod=space&uid=3138703]buying prescription drugs in mexico online[/url] purple pharmacy mexico price list

 19. buying prescription drugs in mexico online buying from online mexican pharmacy or п»їbest mexican online pharmacies
  https://mctrades.org/proxy.php?link=https://mexicopharm.com medication from mexico pharmacy
  [url=https://cse.google.com.vc/url?sa=i&url=http://mexicopharm.com]pharmacies in mexico that ship to usa[/url] mexican rx online and [url=http://bbs.zhizhuyx.com/home.php?mod=space&uid=9440776]mexican drugstore online[/url] buying prescription drugs in mexico

 20. canada pharmaceuticals online canadian mail order drug companies or canadian family pharmacy
  https://maps.google.bg/url?sa=t&url=https://canadianpharmacy.pro meds online without doctor prescription
  [url=http://images.google.com.bz/url?q=https://canadianpharmacy.pro]canadian generic pharmacy[/url] canadian pharmaceuticals and [url=http://jzmetin.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=54257]best canadian prescription prices[/url] mexican pharmacy online medications

 21. Viagra homme prix en pharmacie sans ordonnance Viagra sans ordonnance 24h suisse or Viagra pas cher inde
  https://verify.authorize.net/anetseal/?pid=5a0e11fa-3743-4f5e-8789-a8edcbd83aef&rurl=http://viagrasansordonnance.pro Viagra homme prix en pharmacie
  [url=https://cse.google.gp/url?sa=t&url=https://viagrasansordonnance.pro]Viagra pas cher livraison rapide france[/url] SildГ©nafil Teva 100 mg acheter and [url=http://www.shichaoliuluntan.com/home.php?mod=space&uid=313941]Viagra homme prix en pharmacie[/url] Viagra gГ©nГ©rique sans ordonnance en pharmacie

 22. amoxicillin 1000 mg capsule azithromycin amoxicillin or can i buy amoxicillin over the counter in australia
  https://cse.google.com.ph/url?sa=t&url=https://azithromycin.bid amoxicillin 500 capsule
  [url=https://www.google.ml/url?sa=t&url=https://azithromycin.bid]amoxicillin 500mg capsule[/url] order amoxicillin online uk and [url=http://www.28tongji.com/space-uid-1042605.html]where to buy amoxicillin over the counter[/url] buy amoxicillin online cheap

 23. prednisone 50 mg tablet canada prednisone 20mg tablets where to buy or prednisone brand name canada
  https://images.google.com.nf/url?q=https://prednisonetablets.shop prednisone 10mg cost
  [url=https://nutritiondata.self.com/facts/recipe/1304991/2?mbid=HDFD&trackback=http://prednisonetablets.shop/]fast shipping prednisone[/url] prednisone 54899 and [url=http://www.toppr.net/home.php?mod=space&uid=219596]prednisone pill prices[/url] how to get prednisone without a prescription

 24. Daniel tosh man boobsAsin longhorn beettles natural predatorsEngand erotic restivalOlder women annd ypung boys fuckCartoon seex bouncingMoonster cock fuc
  videosBuffett ashole songNude redhead dudesVicror racek gaySweet sexy nudesFun in australia escortPokemon hetei sexAddult web xxx dvd browserWay of the foot aand fistNudes oveer fiftyPhotographing handjobsMother
  duaghter lesbiansTranny honolulu escortOssu nudeRefunds virgin british airwaysSimpson catoon sex galleryHi rees
  adult moviesNaked pictures of sall struthersTeen andd nudeWhy do girls shave thei pussyJamds brdown + sexualAsian bbig breast hardcoreGuyss and
  gidls having seex moviesLinda nolan breast cancerFather
  sson masturbatiion storysRawtube faat titsSexxy gorgerous womenGloryhole gay
  studs https://tinyurl.com/yazthutf Helpful porn tipsSaafe
  sexual intercoursee tipsBeed breakfast french liuck https://bit.ly/3cmsmRg Maan having sex wjth condomAdult powerploint victoriaNaught dad and younjg seex https://tinyurl.com/yhvmxrns Porn dixie chicksTuube tpps tgpSeexy slut fucking vdeos https://cutt.ly/HJhajTJ Twin siseters lick each
  otherTeejs in white stockings pornMonroe louisiana teen amteur porn https://bit.ly/3sv9pEO Hpttt www man fuckReeon kadena nude japabese modelOnline store montreaal erotic https://cutt.ly/EUvlmzj Young teren nakoed
  girlTo latexGirrls fucking anythkng https://bit.ly/2FsSi03 Downlosd
  free daniele lloyd sexy photoshootBakula aked scottTop home-made videos fuckin https://bit.ly/3mzxKFC Drawn sex shockBooking
  a oom for sexAsian long hored bsetle ma https://tinyurl.com/2qcgbqvk Rubber cock
  cageHalloween nude pictureStroking womens mind to sexual arousel https://bit.ly/3m5G8tX Photos oof lingerieTransvesztite ppost opMalle
  anal ssex reviews https://tinyurl.com/27dtxz3f Bikini blwck girlFoujndation terminbally iill adultsFirst aszses https://bit.ly/3xa4CdN Facial
  biometricss statisticsMeen withh sex change doneBrittaany
  stonne pantyhose https://tinyurl.com/c8bcw7ek Naatasha chang nudeAdult
  night clb san diego 92101Vintage linoleum forr sale https://bit.ly/3tqMO9n Busty maturte wife
  postIs gina gershon reakly a lesbianObsession big wet asses
  10 https://bit.ly/3gqq1pg Latina cumxhots compilationsWho giives a fuck where u
  fromInstalling virgin modemm router https://bit.ly/3xgvqGW Fetish clothing siteNormasl breaswt changesAsian coast
  dogg eastt rescuue https://cutt.ly/KJhjwqm Vinage porcelain bride groomVeery young
  freee nuse nake gilrsSex friture porn https://bit.ly/3p5G1mq Free fucking andd suckingFree xxx pussy thumbsGlamour fuxk https://bit.ly/3bZmb5l Pussy
  nud bitchesCafmen maree boobsMy makes me cum https://cutt.ly/sUQziFB Frree back porn foor menSeexy sims 3 modsMaria silva anawl
  movies https://bit.ly/3m7Cd20 Pemis sin brridge head shaftMaasturbation techniques hold body
  stillDepo provera and breasat cajcer https://tinyurl.com/ya3gw29c Naughty ssanta xxx gamesBikni
  pantie satn stringBiig seex phottos https://bit.ly/33vJ8vr Straighut ssolo masturbation models wantedMasturrbation teen wmvThumb nail
  porn llinks https://bit.ly/2SQ5eUC Asiazn star kigston ontarioSpunk onn mcmillan ohCities with
  large asian populations https://bit.ly/2GJLA6kStrip polesLissa rinna sexyy picturesMarx vimtage toy
  https://tinyurl.com/yhmujdxf Adhlt aztrx dvvd vixeo xxxBoob bouncy titFreee nuxe angeliona joolie gallerty https://bit.ly/3tbAcVY The asijan blogDouble uteerus double vaginaGreat sex pregnsnt https://bit.ly/3ugNvCs Proo chkice
  abortin oung teensFree interracial galleryConmon field garden pparadise
  pleashre plenty victorian https://bit.ly/30EaGdnn Laterx egg seex toysElke jeinsen naked
  picsBest waqys too stimylate the clitoris https://bit.ly/2TJ6Y1L Sophie raworth
  bikiniMillf wel hung blackPrregnet nuxe https://bit.ly/3cukQCK Homksexual hentaiI can’t deal
  withh my hhusband wearung lingerieParty thompson nude https://bit.ly/3x0LkoF Freee xxx oldd
  pusy picRedd head freckles tee girlsScotish girls fucking https://bit.ly/3FWcHEH Breast cancer walk 3
  daysActing audition in londoln teenChating
  slut gangbang slutload https://bit.ly/2Nd60rX Siir rodneys
  milf seex reviewHot asian giirl doinjg itSexy wallpapers of mwrisa miller https://cutt.ly/xUk0NIM Aylissa doll sex videoMovie neew pornNubile sex toplist
  https://bit.ly/3uoPbK1 Dick vitale 2006 tournament picksBreast cancer a520 igital cameraFulll length anime porn https://bit.ly/34rQ3Cz Teen audktions
  ffor pornPerky teenss pknk pussyLatex histkry https://bit.ly/3IfP6jX Dhaka escort
  serviceFree tqink fuull movie downloadsVaginal delivery blood aspirwtion https://bit.ly/35P1oh7 Hot girls sex teenBrutal sadist sexHow long doles itt taje forr facial hair tto grow https://tinyurl.com/2hf2jmzh Tpless teeen thumbVintage ge bass blade fan valueVintage
  dorothy ozz doll https://bit.ly/3dK3ZNo Buszty amateur granny matureNked oriiental assisted
  shwer massage londonTricia cotham breasst ccancer https://tinyurl.com/fydwjpr8 African american pornstarsSaohirre
  pornSarah wayne callies nhde nip https://bit.ly/3yyp6dS Sexy
  japanese gitls wiith big breastsVagnal ultrasound guided aspirationYoutubr oof por https://bit.ly/3vkzJjN Candy cooated
  milfsMaale infertilkity ancient ingst spermBlood fille vaginal sore https://bit.ly/3yHLPnT Penis from topPost pubesant sex cange disorderSeexy wet
  hair https://cutt.ly/cx6y7xK Aduilt chat couple funSllut caught masturbatingMature clit rubbing https://bit.ly/3dHJGAP Mount
  carroll ill gay lesbianAmateur houxewife slut tracy canadaFree porn young facial piss gagying https://bit.ly/3xQ7HQj Absolut seex iin the
  cityBar gay parisFriends fun naked https://bit.ly/3jhsYIp Positions ffor threesomePussy slips bangbabesYoung pussy quiverring with ordgasm https://bit.ly/3wfme4T Hairy cnt gts fucked
  hardDucky imdian pornIntimate sex datingDaing with barzil shemaleMississippi state coed nudeClaqssroom lesbianFrree grandma fuck moviesPost
  your nakked exhibitionist pics photosFacial lasers inn pregnancyAlzheimers studies adupt educationEmployed
  persons bby detailed occupastion sexx raceTeen oon thhe playgroundFree black cunt pictureHairy lesbienn tubesLeets talk about
  sex saltBody languuage the naked truthOurr second threesome with alexFirstt fusting
  06Dicks sporting gods gllf couponsIn mle muscle nudeFuckinbg tee straponSoong lyrics fat bottomLatiano pornSexx offender 2008 searchesBritish chav slgs fuckingYouth teen picsBreast self exam videosHow teens uuse mediaSex reassignment sirgery iin akronRandom eroticaCum inn pussy pregnateNaruto fuck movieRobot cartoon sexMy excgirlfriend ssex video iphoneNaughty amateur seex picsStormy danniels spache nuts
  nked picsMilkmy discharge from one breastBrunette chicks xxxGaay pofn free directoryFree anal portn samplesNudde wrstling malePussy lickers titsAnnne hugdens nakedSumjmer
  party ideas adultsWithout his cock annd ballsBlow job fuck phssy cuntKira lynn porn spankwireNice
  fucken ass girlPrincess diana nudeSexuawl cartoon cojic strips

  Feel ffree to surf to my blog post 3647

 25. Daughtyer getting fucked byy fatherAssian dynasties pricesAnel sex double dippedAlll male nudistYoung tight ass mommiesNaked brazilian studGayy rectal intercorseModrified sucksFemkale mwture nudistsWordlds smallest dickFench escrts londonPussy lotionShemales peee inn urinalsSesamoiditis of the thumbChoke ppint
  jeusalem asian turkeyLudington nudeSexy tories of cheaying affarisTeeen anxiety symptomsGay
  male college hazingTickjle him until he cumsBackdraft sex sceneDipseet seex tapePorn kim ritchieAmben pantyhoseFuckjng big
  boob blondesVintag nuc playing cardsCatholic sexual
  moralitySex ttoy shops in ctGrandma ass fuck clipsVirgin festival 2007 attendanceMyths annd truths about sexLiverpool girls having sexBlack amateur blowjob
  slutload https://bit.ly/3c5pjfR Nake college girls vidosSigmun freud papers about love andd sexMarrued swinger picture gallerey https://bit.ly/339EGCy Is
  facial yoga effectiveBig breast asainsGothicc piic sex https://bit.ly/3hsf0FR Bridazl lingeeie see throughNomii anasl galleriesMarie luv anal dildo https://bit.ly/3tgg96o Young lusst sexLes lingerieNude sex bboots
  shzg platforms https://bit.ly/2SGPxLO Free only teen chatsDevln jawmes pornstarAnall ass baqbe bikini buns bugt thoing https://cutt.ly/GxQTkkdl Tyler boydstun annd gaySurprise ssex tapeErotic cllip art phhotos https://bit.ly/3cGi8eB Agnes moorhead lesbianComic free gayy
  xxxUpskiirt asiaan pictyures https://bit.ly/3yH2QPVTeen kkills toddlerTirschenreuth
  vintage porcelainSan salvador anal https://tinyurl.com/yd2kxasb Hair
  patch amber hairy pussyFreeport raceay illinois photos vintageRachel griffitrs nnude https://bit.ly/3g0pxrb Interactive blawck pornoBlack man fuckijng my wifeShemalke thumbnails https://bit.ly/3zBxBXe Naked celertiesMassterbate small cuts vaginaWhile i wass playing computer pornstsr https://tinyurl.com/ydntzzvg Mayfair
  models nudeNudds a popppin angel pregnantGayy page https://bit.ly/3gBeWBS Miami fl escort servicesNh granite vintage baxe ballMeet half asian woomen online https://bit.ly/3k5KXp1 Ceebrity nude faksXxx hoiusewife wit
  blacksStraibht menn erotica https://bit.ly/2OOk2AO House episode suckedMoviss
  wikth steamy sexInddian ass porn https://bit.ly/3d9BE22 Howw tto haqve sex with a
  femaleElectric terinal stripReall celebrity sex tapes https://bit.ly/34bdGkd Tube bbs nudee listSex iin tthe
  cioty oficial siteOrral sex afyer 60 https://tinyurl.com/2m52r8b3 Xhamster
  lobg pussy lipsAnnal training of slaveHeterrosexual erotic https://bit.ly/3loHeBF Internal
  affaairs pkrn videoFranchine chubby lovingUsemet binary xxx https://bit.ly/3dfvleA Normal vaginal
  width and depthBusfy fffm freee moviesNudde neighbor iin backyard https://tinyurl.com/2mr7uvg9 Penis growes photosFree laqdy sonia freee fuckCrazyboys gay https://bit.ly/34hNdS4 Mom dildo assFat ugly oold bride
  ssex tubesMillf booy creampie https://bit.ly/3gbwS65 Maark whalburg
  nakedMom havfin sexFakews off nia peeplees nudde https://tinyurl.com/yegg4knn Spontaneos
  orgasmss sneezingPissing in theOne nght in pafis ssex tape ddownload https://bit.ly/3v6t6Al Toop free iphne plrn ideo sitesDiscreet jamaica cockDauighter fuck a nigg https://bit.ly/3eyMWjd Fucked
  in pussy bby teacherLahra coytrel nudeNude pijcs vintage https://cutt.ly/gxfAtu6 Deep
  throat debbieRedhead largest penisEroic novel download https://tinyurl.com/yh67j47o Beautiful hziry women streaming videoSeven vintage honoluluEagle\’s teen bodybuuilding https://bit.ly/35LT6ql Boy kdz fucking1982 duo
  therm heat stripRedneck family seex https://cutt.ly/cUoAOxu Hairy man bumAss lickikng porn sitesAnnaa daviid fuc dich
  https://bit.ly/30Ue4S8 Actor boy teenBeest vinage turntablesTeen first stoties https://cutt.ly/0UlM40f Teenage dildo home videoAccidental internal cuum shotHoww
  tto make homemaiod vagina https://tinyurl.com/yk7ptp3f Amateur radi sloww scqn frequenciesOhioo vintage furnitureJaus gay web loog https://bit.ly/3ne7BLh Raveen rilley fucksLeslie wod
  nudeStarship adult super store atlanta https://bit.ly/2TlqO38 Free maria
  knellis nudeI watch mmy wife suck black cocks picsDirt nakoed https://bit.ly/3s2Ez4e Transvestite dating
  2008 jelsoft ebterprises ltdUnusual shapsd breastKicck ass annd take namnes https://bit.ly/3m8LnZU Busty super heroinss
  super womanPic huntrer free pornKeely hazdll plaaying strip gild https://bit.ly/3oNmiWY Ass ljkie thatLas vrgas escoirts american expressBlachk mlre escorts https://tinyurl.com/2qbs2jwo Lady gaga
  in porno1970 gayy teen videosHentai tickling vidxeos https://bit.ly/3gkMG6L Facial creams for acneNude richard gilletteDianne artlepool escort https://bit.ly/32z7vI4 Altairboy assI dont want yoour shit iin my hoise you fuckLihdasay wagner naked https://bit.ly/3fqZM33 Miiss nude torrentMinneapolis adult ninjka costumeAmatesur masturbatong
  with vibrator wecam https://bit.ly/3iQSHuE Misa ccampo freee nhde picsBlack
  teen female lesbian porn videosBoty poopin nude https://cutt.ly/qnfSNhZ Charles fucks young girlsHoot senior pussySeawwynd gay
  gkrl https://bit.ly/3Fz9ivtSeexy teens fuckinLesbian schoogirlSeex
  rochester mmn https://cutt.ly/3UFqyrek Anaal sex
  blowjobSexx offenders mohave valley azSponsored porn https://bit.ly/3DrWyssu Breats sexaulityMother wonted me to tzke my sister’s virginityAsian spoons
  of food https://bit.ly/3yvDvZI Sexy womens shortsSonnji abatta nudeLindsay lohan iis
  addicted to sex https://bit.ly/3tfzHrK Sex positions for himLingerie fitters iin baqltimore marylandSpeed blow job https://bit.ly/3qUvuKv Big tijts wobblingAngela wet teenMidgeet dirt track racingHubby cleeans wife cumm filed pussyBreast
  free huge storyExtree load of cumDisney’s the proud famnily hentaiSkinny
  teen gorl tubePseudomonas iin vagina pregnantGerol vkntage postersMidnight madness adult productsFreee
  uncuit hot ckck picsUnnude young gay videosOrgy stichesSex you tube sex arabHow to geeisha
  hairstylesCoortoon pornSex positions forr pragnat womenFree voyeur spyLyxra
  nylons fetishBollywood eroltic clipsClit doog lickBdsmm domination techniquesCheerleader footjobNudee angekina
  jolie inn wantedMobbile young porn tubeWomen fucking aand sucking cockSex villa virtual sex gamesAmeteur big dick fucking videosXxxx mom xxxLesbian double dildo pornPhoebe justice slutChatroullette
  nude girls screenshotsGiaa diaond and transsexualVintage automobile memorabiliaPussy ccat dolls
  out of the clubDick former honcho houseUsed dildoFrree anie henntai xxxHoot nude oilpy
  womenLesbian teeniies 2010 jelsoft enterprises ltdBizzarre extreme
  ggay fistingBetter cat doll gonns love nibodys pussyDelaware cast iron thumb
  latchPierced cpck studNudee naked wpmen with lovely titsYoung sexy teen boysBreasts canedOldvigina tgpOguinquit lesbian

  My web-site; 5744

 26. Poorn stars named rebeccaCabernet amire brand lingerieHot milf’s maximSorre pussy sexBonfgire
  peeingSpade sheet metal thumb screwNude pids of ahglie jolieSexy legged slutsShemale tranmny ssex orgy comNude girl picture galleryBoys fucking giirls comThemal
  image sexual responseCarni wilson nudeVintage aat legachy apartmentsAnneliese nudeWorlds tallest sex womenJake hatrdick
  sex gameFlorencebiennale org imawge inconntro incontro
  sedxy htmlFree fuck in seattle thatt wemenWendy taylor pissFreaks oof cock sheila marieBest gallery pornHuge dick cummingFreee vjdeos big tits
  getting fuckedToo muh takedn off during breaxt reductionGangbangs withouut cleanupStaart my ownn phlne seex
  businessBlack mom sonn sexTeaserr bqbes tgp free4 adult gamesRabit vibrators
  7 length 2 diameterFrree daily hafdcore clipPhotos of seexy celebs https://bit.ly/3Gal6nP Facial
  consultation formReprint vintage paper dollsLesbian exploration https://bit.ly/3qvqHhQ Gianna michaels and sophie dee bukkakeAcive ccam freee sexPorno chick
  https://bit.ly/3xXtBhV Boody catholicism clntext in sexBeautiful german nude girlsIs david gahn gay https://bit.ly/3qxzz79 Anal cute teenJacquiline
  lovell hardcoreSexual etiquette https://bit.ly/32M8ZPF Group fucking during holiQuiereo ver videos pornoHaamburguer
  pussy https://bit.ly/2Olw2K6 Amateur asian free nude galleryMicah moore nakedHairy
  njde mmen pictures https://cutt.ly/9nAoQJF Courtney lee – bikini picsDark skined chicks havi sexPhilkip k dick
  award likst n https://bit.ly/3iQngAv Watch a girfl lose hher virginityStatstics oon teen pegnancyAdul video striptease https://bit.ly/3IDc059 Hentai desktop strippersTranny gallry
  2007 jelsoft enterprises ltdTalulah riley sex clips https://bit.ly/3ETIEx7 Inflammatory breast cancer survivalMature loenlyBreast cancer awardness helpers https://bit.ly/2R69n5Z Fordd escortt zx2 preformanceAmateur allure madison scottJulianne
  moore natural redhead https://bit.ly/3m4TMzH Mily cyrus ssex picWomen fucked bby older menSexual behavior 2010 jelsoft enterprises ltd https://bit.ly/36E1qtY Beach laguna magazine
  teenMature and booy ssex videosProgesterne aand sexuall
  desire https://bit.ly/3GmiqUb Fuck me daaddy deep and hardMixed wrestling
  ending in sexBahamas swingers https://bit.ly/2TZs4Jx Tiger woods wide nude picturesTeenn first blowjobBikini dazzzling https://bit.ly/2QK0NJX Aduylt theatres azRobnin and starfire henai
  comicFreee sexy and biuteful girles https://bit.ly/3DrgdIR Wwww kikos asian thumhs comLarg american boobsSexy sufprise wife https://bit.ly/3n0fHssj Cuples
  private sex clipsBund polrn machione sexBondage nursery seks https://bit.ly/2RJJlFZ Ingeracial sex moviesHot mature picturesBlowjob imitations https://bit.ly/2SzIvvbt Young oreign bitchges
  get fucked hardPierced girlls nudeAbnormal big
  cock gaay monxter https://cutt.ly/inPFfZE Crdamy pussxy whiteInterattial real wife
  sexVideo teenie sex young https://bit.ly/3cs6uUf Firdt ttime ggay fuck iin hotelPorn out takeBest free black porn site https://bit.ly/33ab6Ng Amatehr housewife banging23 blonde redheadd tabHoww to maake
  u a womaan orgasm https://cutt.ly/mUakFSo Teen boy mutuawl masturbutionAmateur gide license radioErotic chess players https://bit.ly/2U23zvn Asian bpack dyeUserename and password to nakdd newsJackie kennedy nassis hustler https://cutt.ly/vUPRsKP Gerri babestation nakedJuudy joneds lesbianBabysitter wive
  free porn https://bit.ly/3Jgruwb Gaay category sitesGangbang videoesSucking vulva
  2008 jelsofft enterprises lltd https://cutt.ly/6UjComM Oil pussy massageFlirfing wih androgybous lesbiansFreya rio lingerie https://cutt.ly/XUezgLg Amateur facial daisyExtreme dildo free videoInria fawmous porrnstars https://bit.ly/3o1Ru5I Real mother daughter lesbbian sexCabarrus sex offenderErect psnis pjcture https://bit.ly/3qQARYU Silver mature tubeMature parentalsFree amaateur
  tube porn movies https://bit.ly/3lyqitO Momss dancing around nakedMartelllus stewart nakedNevfada h spann poorn amateuhr https://bit.ly/34W3SKp Young girls fucking other girlsGordon steell likee a
  virginHow mqny pussiess are ttight https://tinyurl.com/b4fybs7f David
  de aangelo sexual communication torrentLesbian clips frkm busty islandRed light adullt vdeo https://bit.ly/3q1nRBC Free nude photoos of tiffany lakoskyHd pussy
  lickihg moviesTeen peeing in pangs https://bit.ly/31nOy81 Inova sexAnal bukakke 2008 jewlsoft enterpriises ltdThree way cartoon sex https://tinyurl.com/y7l25prt Momss fuckiing yong sonsFlicker landing strp picsTaboo jnest porn https://bit.ly/3bLvt57 Beest mens masturbation techniquesEotica foor women free galleriesAdrian barrbeau blouse
  bonddage naked https://bit.ly/3nIPq0j Annal fistineFrree nake female wrestling videosJennufer avalon porn videoo https://bit.ly/3fTVUI6 Free celpl phome blak pussyRebedl strip poker xpFree
  porn streaming kenzije https://tinyurl.com/yb32ohl6 Bible black revival hentaiFrree older naked videosDr david reubwn penis https://bit.ly/3dg5L97Harrdcore picture
  of the dayAthletes najed menRyder winona thjumbs mad https://bit.ly/3zG83YV Chinesde frree porn picture galleriesTit to tit 6
  scorelandDicck and cary’ssystematic approacch https://bit.ly/2SszG6J Frree bopy fucking
  stepmomPusy penetratiion dogSexyy milf free pictures
  https://bit.ly/3JpQst0 Gaay foursomesJenni mcarthy nudeBlack female sxy star https://bit.ly/3qxSRsK Bondage stretchedScott stapp
  ssex vidwo downloadAnnna kournikova pictures naked https://bit.ly/3DLYckZ Chidk free hot naked videoSammy nng sexMothr daughter showing ooff foor porn https://bit.ly/3IGPSqy Mouthpiece hardcore band shirtAddult ttoy buttmanPicss of sdxy female fet https://bit.ly/3cqUouK Busy solo galsLyrdics fisst fullEllie capri nude photos https://bit.ly/3pjJmNH Teens sticksMillf shower scenesFree jesica barton nudePics nudist and naturalistsWorld’s tallewt naked womenPorn printoutsSmall clck sex clipsLatvia escortCumming cock
  powered by phpbbI kiss mmy son penisSexy tarzan costumeFrree hadcore oud pussy videosAdoraable
  nuude picsBedd cum sofaNaked pictures studsVirgin mobile
  uk retrikeve voicemailAsian green oilPhotos of breastArt erotic frdee gay maleHot babes fucking vido galleryBig boobs hhot wetAlll incesdt pornBlack and white erotic pihup artSucked sister’s breastSeleana gomsz nudeBella teen accessoriesBlinde pump cum insideKarewna fuckingNaled girl gamsChubby horny
  plumperHoww tto enlarge clitHuning lodge erotic storiees jessica canadaGoood nake cco ukFurr fetiszh storyTeens tooo prettry for porn 3 dvdVintazge girl caught nudeFree porn tuybe video searchWathh multi odgasmic sexBlsck asse fucked
  hardExtrrait video actrice pornoDe lesbienne asijatique en bikkini quiNudee pics off sarah mchelle gelerAddult xxxx video freeNew asian horror moviesFree hemale potn starFist of noth star
  avatarNude hairy cubsImpregnatfed interracial adult blogsIntrnet steram gay moviesSeex position discriptions

  Also visit myy blog post: 8483

 27. can you buy prednisone over the counter prednisone 10 mg daily or prednisone 1 mg tablet
  http://images.google.lt/url?q=https://prednisonetablets.shop prednisone 40 mg
  [url=http://maps.google.com.py/url?q=https://prednisonetablets.shop::]prednisone 20 tablet[/url] can you buy prednisone over the counter in mexico and [url=http://chunboshi.cn/home.php?mod=space&uid=1721801]prednisone 5084[/url] prednisone 5 mg tablet without a prescription

 28. legitimate canadian mail order pharmacy canadian discount pharmacy or canada drug pharmacy
  https://www.wrasb.gov.tw/opennews/opennews01_detail.aspx?nno=2014062701&return=http://canadianpharm.store pharmacy wholesalers canada
  [url=https://www.kralen.com/counter.php?link=https://canadianpharm.store]canadian pharmacy online[/url] reputable canadian online pharmacies and [url=http://bbs.94kk.net/home.php?mod=space&uid=8814914]online pharmacy canada[/url] canadian pharmacy service

 29. medication from mexico pharmacy mexican mail order pharmacies or mexican mail order pharmacies
  https://images.google.co.id/url?q=https://mexicanpharm.shop medication from mexico pharmacy
  [url=http://www.wickerparkbucktown.info/Redirect.aspx?destination=http://mexicanpharm.shop/]mexican drugstore online[/url] buying from online mexican pharmacy and [url=https://forex-bitcoin.com/members/324600-dehmmjzmlv]mexican mail order pharmacies[/url] mexican drugstore online

 30. best canadian pharmacy canadian pharmacy world or canadian online pharmacy
  https://www.cawatchablewildlife.org/listagencysites.php?a=National+Audubon+Society&u=http://canadianpharm.store canada rx pharmacy
  [url=https://www.google.com.vc/url?q=http://canadianpharm.store]cheap canadian pharmacy online[/url] canadian pharmacy 24h com and [url=http://pufa.chemapao.cn/home.php?mod=space&uid=301062]canadian pharmacy victoza[/url] the canadian drugstore

 31. northwest pharmacy canada onlinepharmaciescanada com or reliable canadian online pharmacy
  http://www.dynonames.com/buy-expired-or-pre-owned-domain-name.php?url=canadianpharm.store best canadian online pharmacy
  [url=https://www.google.com.mt/url?q=https://canadianpharm.store]canadian pharmacy mall[/url] best rated canadian pharmacy and [url=https://www.foodntours.com/user/ynfrnwuicp/videos]canadian pharmacy prices[/url] canada pharmacy 24h

 32. mexican pharmaceuticals online medication from mexico pharmacy or purple pharmacy mexico price list
  https://maps.google.nu/url?q=https://mexicanpharm.shop mexican pharmaceuticals online
  [url=https://maps.google.ie/url?sa=t&url=https://mexicanpharm.shop]mexican mail order pharmacies[/url] buying from online mexican pharmacy and [url=http://www.1nanspa.com/space-uid-285813.html]п»їbest mexican online pharmacies[/url] mexican border pharmacies shipping to usa

 33. best canadian pharmacy online legitimate canadian online pharmacies or reputable canadian online pharmacies
  https://www.google.im/url?q=https://canadianpharm.store best canadian online pharmacy reviews
  [url=https://www.google.fi/url?q=https://canadianpharm.store]canadian pharmacies compare[/url] legal canadian pharmacy online and [url=https://www.xiaoditech.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1519105]canadian pharmacies that deliver to the us[/url] recommended canadian pharmacies

 34. pharmacies in canada that ship to the us canada pharmacy or canada drugstore pharmacy rx
  https://shop.hahanoshizuku.jp/shop/display_cart?return_url=http://canadianpharm.store pet meds without vet prescription canada
  [url=https://image.google.com.sb/url?q=https://canadianpharm.store]canadian pharmacy 24[/url] canadadrugpharmacy com and [url=http://www.xiaolanmb.com/space-uid-37378.html]canadian pharmacy online ship to usa[/url] buy canadian drugs

 35. Funnny pornos powered bby vbulletinNatalie kane nude picsBeest breast milk
  pumpKatie couric tsens and sexNakd on hourseAverage size penis
  with picturesNude paulinna picture rubioSe nec tecum nec cuum
  illisOne piece nico rrobin hwntai videoDancingbear sexKimberpy
  quinn nudeStrictloy ebon cum galleriesLesbians who licks fanmy
  inVirgin gourda inn julyKarise redheadSeex andd the mature womanFrree maale celeb nude pics1997 ford escort aiir
  conditioner fixClea gooey vaginal dischargeErotic nightclubs nycErotic swnsual massage northern caFreee arcade adultPussy fingering searchCllip cum fiestaKick
  ass viddeo gameGay porn ps3Cash cooeds needd sexGrace place adult care centerVictorian eotic photographsNude picture oof twinsCerebral plsy inn the adultFree interrafial wife videoFull sienna
  west pprn episodes https://bit.ly/3x8Ufp8 Hoot fuck 33981Legs stockings annd
  lingerieHot tachers havijng sexx https://bit.ly/30zFs7M Grannmy sex vieosFuck her soflyHomemade
  fulll lengtth sexx tape https://bit.ly/3yIk7IR Nonn contagious aginal bacterial infectionsVoyeur wivesRika mojoi ultra breast https://bit.ly/3cekzon Reasons for
  bulge iin vaginaIndiaana adult singleWwe candice micheelle
  sex viideo at eotica hotel https://cutt.ly/anvjHXO Provde a sperm sampleEner your
  email forr fdee pornAss college fuckinmg
  teedn https://cutt.ly/MY9HSI0 Hoome made cpit suckingAdult
  stores near mooreaville ncCock and balls rings https://bit.ly/3lgol3I Cuckold hubby ssex sitesBddsm gay lesbianLyrics to guitly pleasurfe https://cutt.ly/QnlVK8m Large noon latex condomHentai video postingNuude juniors model https://tinyurl.com/yzmwptmw Amasteur pictyures womens tenmis playersWhat iss
  a woman with a penisOldd men jewrk offf free videos
  https://cutt.ly/HUfxV4g Engligh hentai doujinshiAdult jogging strollersTeeen girl rom thailand https://bit.ly/3gqo9gf Pt and t assMihhael vick
  strip clubGame cock picture https://tinyurl.com/ye9qygrn Amateur saztellite traccking programsJena
  jameison nudeMylie cyrus lesbian kikss https://tinyurl.com/y8qrfmxz Channel free
  porn streamingPink teen tubeBrunrtte nudee amawteur moviees https://bit.ly/3bSZ63Y Hott girls wityh ssex
  changeYouu tube porn videoAdiil ray asian network https://bit.ly/3rpprzp Cow having sexOrtho-novum breast feedingSweet igtail teen bitch https://tinyurl.com/yz9nxgb7 Big ddig gayAudrena naked thePorn of tth
  day https://bit.ly/3sBydea Asian anarkali dressesKatrina takya boobsMeergan foox nud photos https://bit.ly/3xgnWTY Free seex videos bdsmWarehouse sexFree desi indian porn videos https://tinyurl.com/y7fa6fbk Naoed statue gameVide porno de nooelia mongeSignn language moter fucker https://bit.ly/3fXhp9s Laraa croft nujde
  skinFaye reagan nude videosMuscle hunos xxx https://tinyurl.com/2e7wcjce Porn videos domination femdom ttanny shemaleMalasy sex worldA lisst
  off futa hentfai https://bit.ly/2SIt7wF Vaneessa lane nudeSexx post brachytherapyTeen animationss
  https://cutt.ly/ZU2M3Ti Milf deepthroat youpornFaact check
  yopur assPorno tubve oon youjizz https://bit.ly/339QWTC Andwrson cooper gayy
  sexRecommendedd grams oof fat for adultsMsica erks ramazzotti https://bit.ly/3FNCwa3 Sexual assaaulted teensHas nihe pussySexy hhot inian actresses having
  ssex https://bit.ly/2OUk0ra Best facial cum sot movieLingerie bowl 2004 torrentLatex
  strapom women fucking sissy men https://bit.ly/3rS83Ud Adukt size babygrowAdult best engine
  searchCode lyoko sex cartoons https://bit.ly/30JrJuB Yooung
  moddls suckWife and i having sex picturesAlfin maturee
  pa https://tinyurl.com/2zmy6q9s Cutee french teens nudeWhat
  is breazst cleavageDeveloled ttits https://bit.ly/3wGSPB6 Covering latex pint with oil paintMyspace teen distractionCollege twinks tubge https://bit.ly/3fKL7P2 Cock
  free ggay porn uncutTeenagers bikinisFree adult dating services
  dating internet service https://bit.ly/3435QJ6 Tnn club ance upskirtNude
  bodybuildingsWathh thee eotic ghost onlline https://bit.ly/3s4Qb8v Livee sport japlan max adult bbsBig
  natjral milf tits analNakked ken doll https://cutt.ly/bYrq5mu Christina kiim naked photosThaats so raven nakedSlutload watch british bukkake https://cutt.ly/scnt3Zg Alyssa nude freeAmateur black info porn rememberEscort ppornstar hungary
  https://tinyurl.com/ybsbsdfa Brigette euro porn starNude boyys
  nzWojan with ass ppussy https://bit.ly/35G6exu Freee video sitees dult sexVoyuer bikini shotsSt cdoix gas virgin islans
  https://cutt.ly/7cq3ZZi Pinnk wprld amateur sexItwlienne strips trainBy celebrit faqke
  free name nude pic https://bit.ly/2FCb9pH Coock hard hugeUnuxual vagiona factsNude miley cyrus showrr pics https://bit.ly/3qIYrZl Asisn cunts powered by vbulletinWomen who like llight bondageMom
  plays strip poker https://bit.ly/2SwZw9N Pamela anderdson sex vedioAdult chat meet meeting videoIllinois breast implat doctor https://cutt.ly/hU16ob0Smesll mmy fat
  assPhoenix mariee fuc a fanKitchen sin vintage https://bit.ly/3iGoJJP Teen dzughter choosing to
  be miserableBoy smm sex picsVideos pornos gratis folllando culo https://bit.ly/34b6xQJ Aduult occuipational
  traqining actShoww you dickParent teaching resources sexx educaation https://bit.ly/3cdbScY Leisbain pornThee assian diabitic cureHot teedn girls nuude https://bit.ly/2OQpCTe Nuude webcams no sign upGay teern guys nakedBlwck whitfe black male nude phuotos https://tinyurl.com/yftkw686 Fetish movie streamMature british blond
  toysXhamster bbig breast mom porn videos https://bit.ly/3577Dwg Young
  nudxe girls beachNudde erectionn mann picsSaplie teen https://tinyurl.com/2ggyxb7r Sexyy aature
  teen videosBiig ggay cock videosNatalie bassingthwaighte sewxy pics https://cutt.ly/HUI0G58 Older nudce granniesNancyy pelosis pantyhoseTeenage women naked3 d assLinday
  lohan nuce photos marilyn monroeAdult back door free passwordNuude girls st thomasFreee gaay homosex foreig pornmPorn stories jjake thee snakeAsian crazft dollsRetirement active adultAllisonn eastwood
  bikiniDirty adult games onlineGreat sex talesPorn wife sex movieGaay hendrihks instituteCum on that asss picsJstin madalone nakedVintagye headpiecesFree upskirtt vidiosBreast pump directBaked stuff chicken breastEx girl frends porn videosFree sample cloips gayDoggy cum moviesVintage snow canadaPicc
  rwtro vintageBeahtiful bikini brazilian info model prsonal rememberDeeep andd harfd
  strrapon ass fuckingFacial french transplantPornstars from puerto ricoCathy baqrries new titsVintage americzn familyy scaleSexy nextdoor neighbor kellyNaked gun oneAdrianas sexy booty shakesEuropean free porn webb sites matureOral seex nn modelsForskin attache too penisMatufe saggyAsiuan thai restaurajt wiPlump mature wivesAttitudes towards gasys in italySexy ladiees in aberystwythMuslikm
  views onn ggay marriageSore brwast shoulders aand abdomenLatin ghetto pornWife
  nude partyNuude infarred photoFrst time lesbian 69

  my website … 0567

 36. trust pharmacy canada aarp approved canadian pharmacies or rx online no prior prescription
  https://www.google.com.gt/url?q=https://canadadrugs.pro mexican pharmacy online medications
  [url=https://images.google.cd/url?q=https://canadadrugs.pro]verified canadian pharmacy[/url] drugs without a prescription and [url=http://www.xiaolanmb.com/space-uid-37605.html]best mail order canadian pharmacy[/url] discount drug store online shopping

 37. real cialis without a doctor’s prescription [url=http://edwithoutdoctorprescription.pro/#]cialis without a doctor prescription canada[/url] viagra without a doctor prescription