Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (501, 502)

Ova vrsta prihoda se odnosi na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari: opreme, transportnih sredstava i
drugih pokretnih stvari.

U slučaju da se koristi poreska olakšica po osnovu normiranih troškova koristi se ŠVP 501.

U slučaju da se koristi poreska olakšica po osnovu stvarnih troškova koristi se ŠVP 502.

Doprinosi

Šifre 501 i 502 ne obračunavaju nikakve doprinose.

Porez

Poreska stopa koja se koristi u obračunu poreza je 20%.

Osnovica za obračun poreza je bruto zarada umanjena za:

 • 20% (priznati normirani troškovi) / ŠVP 501.
 • apsolutni iznos stvarnih troškova / ŠVP 502

Primaoci prihoda

Predviđeni primaoci prihoda za ŠVP 501 i 502:

 • Zaposleni (01)
 • Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu (02)
 • Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti (03)
 • Lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti (04)
 • Nerezident (06)
 • Invalidno lice (07)
 • Vojni osiguranik (08)
 • Penzioner po osnovu zaposlenosti (09)
 • Penzioner po osnovu samostalne delatnosti (10)
 • Lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa (11)
 • Vojni penzioner (12)
 • Poljoprivredni penzioner (13)

Isplatioci prihoda

Predviđeni isplatioci prihoda:

 • Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta (1)
 • Pravno lice koje se finansira iz budžeta (2)
 • Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica (3)
 • Preduzetnik (4)
 • Vojska Republike Srbije (6)
Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)