Zarada

Zarada je prihod iz radnog odnosa koju zaposleni ostvaruje vršenjem svoje radne dužnosti.