Stope doprinosa po vrstama prihoda

Različite vrste prihoda imaju različite stope i tipove doprinosa koje ova strana prikazuje.

Doprinosi za zaradu

OVP: 101-105, 107-109, 150-151, 201-209

Osnovica za obračun doprinosa je bruto zarada (ne niža od najniže osnovice od 25.801 din. i ne viša od najviše osnovice od 368.590 din.)

Stope doprinosa na teret zaposlenog:

 • PIO 14%
 • Zdravstveno 5,15%
 • Nezaposlenost 0,75%

Stope doprinosa na teret poslodavca:

 • PIO 11,5%
 • Zdravstveno 5,15%
 • Nezaposlenost 0%

Prihodi od autorskih prava i prava industr. svojine

OVP: 301-314

Osnovica za obračun doprinosa je bruto prihod – normiranih troškovi.

Stope doprinosa na teret autora:

 • PIO 25,5%

Kada primalac nije osiguran po drugom osnovu, na teret autora

 • Zdravstveno 10.3%

Prihodi sportista i sportskih stručnjaka

OVP: 504-508

Osnovica za obračun doprinosa je bruto prihod – 50% normiranih troškova.
bruto prihod = neto naknada / 0,7725

Stope doprinosa na teret osiguranika:

 • PIO 25,5%

Kada primalac nije osiguran po drugom osnovu, na teret osiguranika

 • Zdravstveno 10.3%

Prihodi po osnovu ugovora o delu

OVP: 601-602

Osnovica za obračun doprinosa je bruto prihod – 20% normiranih troškova.
bruto prihod = neto naknada / 0,636

Stope doprinosa na teret osiguranika:

 • PIO 25,5%

Kada primalac nije osiguran po drugom osnovu, na teret osiguranika

 • Zdravstveno 10.3%

Doprinosi za privr. i povr. poslove preko zadruge

OVP: 604

Osnovica za obračun doprinosa je bruto prihod – 20% normiranih troškova.
Bruto prihod = neto prihod  / 0,904

Stope doprinosa na teret zadruge:

 • PIO 4%
 • Zdravstveno 2%

Naknada po osnovu dopunskog rada

OVP: 605

Osnovica za obračun doprinosa je bruto prihod – 20% normiranih troškova.
Bruto prihod = neto prihod  / 0,636

Stope doprinosa na teret osiguranika:

 • PIO 25.5%

Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

OVP: 613, 614

Osnovica za obračun doprinosa je bruto prihod – 20% normiranih troškova.
Bruto prihod = neto prihod  / 0,636

Stope doprinosa na teret osiguranika:

 • PIO 25.5%

Kada primalac nije osiguran po drugom osnovu, na teret osiguranika

 • Zdravstveno 10.3%

Primanja po osnovu učešća u dobiti

OVP: 616

Osnovica za obračun doprinosa je bruto prihod – 20% normiranih troškova.
Bruto prihod = neto prihod  / 0,636

Stope doprinosa na teret osiguranika:

 • PIO 25.5%

Ugovor u kojim nije ugovorena naknada lica

OVP: 620-622

Osnovica za obračun doprinosa je 25,801 din.

po osnovu:
– ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju,
– ugovora o volontiranju,
– obaveznog proizvodnog rada, profesionalne prakse, praktične nastave u školi, fakultetu ili drugoj organizaciji ili ustanovi učenika ili studenata,
– učenja kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja.

Stope doprinosa na teret poslodavca:

 • PIO 4%
 • Zdravstvo 2%